18.11.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016

Ljubljana, 18. 11. 2016 - V naslednjem tednu se bodo odvili sledeči dogodki.


Torek, 22. 11. 2016

 

Sestanek med predstavniki občin in Računskega sodišča na temo prostorskega načrtovanja

 

Na Računskem sodišču RS izvajajo revizijo učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin, v kateri poleg preverbe samega postopka preverjajo tudi učinkovitost (predvsem časovno) nosilcev urejanja prostora pri podajanju smernic in mnenj. Za revidirance so določili MOP, MKGP, MK ter Zavod za varstvo narave RS. Ker želijo o urejenosti področja pridobiti kar največ informacij, so se obrnili na Združenje občin Slovenije in s tem na občine  in prosijo, da jim predstavimo svoje mnenje o učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin ter izkušnje občin, hkrati pa jim predstavimo predloge za izboljšave.  

 

Sestanek bo v prostorih Združenja občin Slovenije ob 9. uri.

 

Petek, 25. 11. 2016

 

46. nujna seja Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

 

Na seji bo obravnavana Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada RS potrdila 29. septembra 2016. Seje se bo s strani ZOS udeležil predsednik Robert Smrdelj.

 

Seja bo v prostorih Državnega zbora RS, pričela pa se bo ob 8. uri.

 

 


< V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE OSTRO OBSOJAMO NAPADE NA ŽUPANE