17.11.2017 Starost: 5 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017

Ljubljana, 17. 11. 2017 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov.


Ponedeljek, 20. 11. 2017
SESTANEK - ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
Na sestanku, ki se bo pričel ob 9.00, bo predstavljen predlog amandmaja k 55. členu predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Lokacija:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana

Četrtek, 23. 11. 2017
SEMINAR - RAZLASTITVE OBČINSKIH JAVNIH CEST
Na posvetu, ki se bo pričel ob 9. uri, predstavljen institut razlastitve, ki v praksi še vedno povzroča veliko težav in nejasnosti.

Razlastitev je poseg v lastninsko pravico in pomeni odvzem lastninske pravice v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu v naravi.Seminar je namenjen vsem uslužbencem, ki se pri svojem delu srčujete z obravnavano problematiko.

Več o posvetu silahko preberete TU.

Lokacija:
Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana

SESTANEK - PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
Na dnevnem redu sestanka, ki se bo pričel ob 10. uri bo novela Zakona o lokalni samoupravi.

Lokacija: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 21. Ljubljana

SESTANEK - PROBLEMATIKA IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ
Na sestanku, ki se bo pričel ob 12. uri bo razprava tekla o problematiki izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč.

Lokacija: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58/II Ljubljana

Petek, 24. 11. 2017
Na dnevnem redu 42. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo:

  1. Zahteva Upravnega sodišča zaoceno ustavnostidrugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
  2. Priprava Predloga Sklepa o ustavitvi postopka razpustitve Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
  3. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2015 in 2016

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana


* * *

 

 


< 156. REDNA SEJA VLADE RS