17.01.2014 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. JANUARJA 2014

Ljubljana, 17. 1. 2014 - V prihajajočem tednu vas vabimo, da se udeležite dveh seminarje Združenja občin Slovenije.


Četrtek, 23. 1. 2014
SEMINAR Z NASLOVOM "OBDAVČITEV JAVNIH ZAVODOV"


Kje je meja med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, katere so posebnosti ugotavljanja davčne osnove javnih zavodov in katera pravila obdavčitve dohodkov veljajo zanje so le nekatera vprašanja, s katerimi se zaposleni v računovodskih in finančnih službah večkrat srečujejo. Na ta in še mnoga druga vprašanja vam bodo odgovorile predavateljice, ki imajo dolgoletne izkušnje s področja delovanja javnih zavodov in njihove obdavčitve, in osvetlile aktualne probleme ter podale napotke za usklajeno ravnanje na področju računovodstva in obdavčitve javnih zavodov, še zlasti ob koncu leta.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4,
Ljubljana)

JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ - AKTUALNI PROBLEMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA


Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in najširše javnosti kot podlago za pripravo refome na področju zdravstva.

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)


USKLAJEVALNI SESTANEK DELOVNE SKUPINE - NORMATIVI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE


Na dnevnem redu sestanka delovne skupine bo predlog Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

(Lokacija: MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana)

Petek, 24. 1. 2014
SEMINAR Z NASLOVOM "PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA"

Na seminarju, ki se bo pričel ob 9.30 uri, bo predstavljen potek postopka pravnega varstva glede na fazo oddaje javnega naročila. Namen seminarja ni zgolj v predstavitvi pravil procesnega zakona, pač pa bo tematika predstavljena skupaj z relevantnimi določili materialnih predpisov, s katerimi je uveljavitev pravnega varstva v tesni povezavi. Poudarek bo tudi na spremembah procesnega zakona, vnesenih s spremembo ZPVPJN-A.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4,
Ljubljana)

* * *


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 4. 11. DO 8. 11. 2013