20.11.2015 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 23. DO 26. NOVEMBRA 2015

Ljubljana, 20. 11. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Ponedeljek, 23. 11. 2015
OPERACIONALIZACIJA KONTINGENTNEGA NAČRTA
Na dnevnem redu sestanka, ki se bo pričel ob 12. uri bo razprava o trenutnih razmerah in možnem razvoju dogodkov ter o ukrepih za celovito obvladovanje razmer.


Lokacija: MNZ, Litostrojska 54, Ljubljana


Četrtek, 26. 11. 2015
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA REVIZIJO PRAVILNIKA O NORMATIVIH V VRTCIH
Člani delovne skupine bodo na sestanku, ki se bo pričel ob 9.30, nadaljevali z revizijo Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Lokacija: MIZŠ, Masarykova cesta 16, Ljubljana

SEMINAR: PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2015 IN NOVOSTI ZA LETO 2016 NA PODROČJU PLAČ, RAČUNOVODSTVA TER DAVČNIH PREDPISOV
Seminar, ki se bo pričel ob 10. uri, bo imel vsebinsko dva sklopa. Prvi sklop bo namenjen izvedbi inventure v javnem sektorju, na katero se je treba dobro pripraviti. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko zaradi različnih vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in zagotoviti dejanske in kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah.

Drugi del seminarja pa bo namenjen novostim, ki se nam na področju plač, računovodstva ter drugih davčnih predpisov obetajo v letu 2016.


Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

 

DELAVNICA: POMEN POGAJALSKIH VEŠČIN V OBČINAH
Delavnica, ki se bo pričela ob 10. uri, je namenjena vsem, ki se dnevno soočajo z odločitvami v službenem ali privatnem življenju naj gre za nakup, izpodbijanje previsokih računov, pogajanja za posel visokih vrednosti ali pa usklajevanje različnih potreb in pričakovanj občanov.

Vsebina:

  • priprave pred začetkom pogajanj
  • načrtovanje in izvedba predstavitve
  • pogajalski okvir in pogajalska moč
  • faze in začetek pogajanj
  • raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev
  • pogajalske strategije in načini ravnanja v konfliktnih situacijah
  • kreativno iskanje skupnih rešitev pri pogajanjih
  • pogajalske taktike
  • iskanje poti iz mrtve točke

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

 


* * *

 


< SPREJET ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA ZA LETO 2016 IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU (ZUPPJS16)