13.03.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. MARCA 2015

Ljubljana, 13. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Ponedeljek, 16. 3. 2015
KONSTITUTIVNA SEJA SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA

Konstitutivna seja sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja se bo pričela ob 9. uri in bo potekala v veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, v 3. nadstropju.

(Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana)

ZNIŽANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN
Namen sestanka, kise bo pričel ob 11. uri, je pregled možnosti, ki bi jih v krajšem ali daljšem časovnem obdobju možno doseči s spremembo zakonodaje.

(Lokacija: Ministrstvo za delo, družino, socialnezadev in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana)

DELOVNA SKUPINA ZOS ZA PRIPRAVO NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN V REPUBLIKI SLOVENIJI
Na dnevnem redu 1. seje Delovne skupine združenja občin Slovenije za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki se bo pričela ob 13. uri, bo pregled začetnih izhodišč občin glede nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin v RS in dopolnitev začetnih izhodišč občin s predlogi članov delovne skupine.

(Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana)

Torek, 17. 3. 2015
DELOVANJE KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJ, KI UPRAVLJAJO Z AVTORSKIMI PRAVICAMI

Program posveta, ki se bo pričel ob 10.uri, je dostopen TU.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Sreda, 19. 3. 2015
SPREMEMBE ZAKONODAJE, KI SE NANAŠAJO NA ZNIŽANJE STROŠKOV DELOVANJA OBČIN
Sestanek se bo pričel ob 15. uri, sklicuje pa ga Ministrstvo za infrastrukturo. Tema sestanka je pregled zakonodaje, ki se nanaša na znižanje stroškov delovanja občin oz. odprava administrativnih ovir.

(Lokacija: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana)

Petek, 20. 3. 2015
PRIPRAVA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ
Sestanek, ki se bo pričel ob 8. uri, sklicuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

(Lokacija: Ministrstvo za  gospodarski razvoj in tehnologijo, kotnikova 5, Ljubljana)

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
2. seja predsedstva se bo pričela ob 10.uri, člani pa bodo imeli na dnevnem redu:

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Predsedstva Združenja občin Slovenije;
  2. Obravnava izhodišč za pogajanja za znižanje stroškov za delovanje občin;
  3. Obravnava izhodišč za pripravo novega nepremičninskega zakona;
  4. Informacija v zvezi s pripravo Strategije o lokalni samoupravi;
  5. Sprememba akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.

(Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska cesta 156, Ljubljana)

* * *

 


< 26. REDNA SEJA VLADE RS