13.06.2014 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. JUNIJA

Ljubljana, 13. 6. 2014 - V prihajajočem tednu bo med drugim potekala 2. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije in seminar z naslovom "Javno naročanje v praksi".


Ponedeljek, 16. 6. 2014
2. POSVET - NOVA STANOVANJSKA POLITIKA
Posvet, ki se bo pričel ob 9. uri, je drugi v seriji tematskih posvetov, ki jih bo v času javnega posvetovanja o novem Nacionalnem stanovanjskem programu organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Posvet je namenjen predvsem obravnavi problematike na področju pridobivanja iupravljanja neprofitnih najemnih stanovanj, s poudarkom na izvajanju stanovanjskih skladov občin in države.


Celoten program je dostopen 
TU.

(Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije)


Torek, 17. 6. 2014
DELOVNI POSVET - AKTIVNO ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI

Delovni posvet bo namenjen predstavitvi projekta AHA-SI in njegove vloge v okviru priprave strategije za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji ter procesom strateškega načrtovanja na področju politik staranja.

Osrednja vloga posveta bo srečanje ter medsebojn a izmenjava stališč in pogledov udeležencev z različnih področij, kar bo pripomoglo k pripravi usmeritev za nadaljnje delo pri pripravi podlag za strategijo.


Več o dogodku si preberite 
TU.

(Lokacija: Austria Trend Hotel)

DELOVNO SRČEČANJE - PRIPRAVA NACIONALNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013-2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi na krajše delovno srečanje, na katerem želijo predstaviti pripravo nacionalnega izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.


Udeleženci srečanja, ki se bo pričelo ob 9.30 uri, bodo seznanjeni tudi s pripravo regijskih izvedbenih načrtov.


(Lokacija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)


38. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA DRŽAVNO UREDITEV
Na dnevnem redu 38. seje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki se bo pričela ob 14. uri, bo:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-B) - skrajšani postopek;
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) - druga obravnava.

(Lokacija: Državni svet RS)

Sreda, 18. 6. 2014
PREDSTAVITEV OSNUTKA PROGRAMA UPRAVLJANJA Z OBMOČJI NATURA 2000 V SLOVENIJI 2014-2020
Javna predstavitev Osnutka programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 - vzhodna kohezijska regija, se bo pričela ob 8. 30 uri v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah.

Glavni cilj projekta "Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020" je priprava Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada RS, Program bo dal obvezna izhodišča za upravljanje z območji Natura 2000 v prihodnje finančno obdobje 2014-2020.


(Lokacija: Stari trg 41, Slovenske Konjice)

Četrtek, 19. 6. 2014
SEMINAR - JAVNO NAROČANJE V PRAKSI
Na seminarju bodo predstavljeni posamezni primeri vodenja postopkov javnega naročanja in priprave razpisne dokumentacije. Udeleženci pa se bodo seznanili tudi s posebnostmi, ki so se uveljavile v praksi javnega naročanja in z aktualno prakso Državne revizijske komisije.

(Lokacija: Državni svet RS)

PRAVILNIK O ZAHTEVAH ZA ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE OBJEKTOV V JAVNI RABI TER VEČSTANOVANJSKIH STAVB
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vabi na sestanek v zvezi s Predlogom sprememb Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb. Pravilnik so pripravili na Zvezi paraplegikov Slovenije, podpira pa ga tudi Nacionalni svet invelidskih organizacij Slovenije.

Namen sestanka, ki se bo pričel ob 9.30 uri, je seznanitev s predlogom sprememb navedenega pravilnika in obravnavo mnenj.


(Lokacija: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)

40. NUJNA SEJA ODBORA ZA PRAVOSODJE
Na dnevnem redu 40. seje Odbora za pravosodje, ki se bo pričela ob 8. uri, bo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.

(Lokacija: Državni zbor RS)

Petek, 20. 6. 2014
2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije bodo na svoji drugi redni seji, ki se bo pričela ob 10. uri, obravnavali Zakon o financiranju občin (ZFO-1C) in črpanje evrospkih sredstev v novi finančni perspektivi 2014-2020.

(Lokacija: Združenje občin Slovenije)

 

* * *

 


< 69. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS