13.04.2018 Starost: 345 dni

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 16. DO 20. APRILA 2018

Ljubljana, 13. 4. 2018 - V prihajajočem tednu za vas organiziramo nov seminar.


Torek, 17. 4. 2018
SEMINAR - PRIPRAVITE SE NA UPORABO ZAKONA O UREJANJU PROSTORA
Na seminarju, ki se bo pričel ob 9.30, bodo slušateljem predstavljene bistvene novosti Zakona o urejanju prostora, katere so ključne spremembe, ki jih boste morali upoštevati pri vašem delu in način postopanja v predhodnem obdobju.

Seminar je namenjen predvsem vodjem in vsem zaposlenim na oddelkih občin za okolje in prostor ter za gospodarjenje z infrastrukturo in nepremičninami. Namenjen pa je tudi odgovornim osebam v komunalnih podjetjih.

Vabimo vas, da se seminarja udeležite z namenom, da bi razumeli določila novega zakona, osvojili novosti ter jih znali na pravilen način prenesti v prakso.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


< 176. REDNA SEJA VLADE RS