12.10.2018 Starost: 5 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. OKTOBRA 2018

Ljubljana, 12.10.2018 - Za prihodnji teden napovedujemo dve izobraževanji.


Torek, 16. 10. 2018
SEMINAR - DRŽAVNE POMOČI
Cilja skupina seminarja, ki se bo pričel ob 10.00 so tako župani kot vsi drugi zaposleni na občini, ki v okviru svojih delovnih nalog pokrivajo tudi področje dodeljevanja državnih pomoči. 
Svoje znanje bodo z udeleženci seminarja delili strokovnjaki Ministrstva za finance, Sektorja za državne pomoči.
Program seminarja bo med drugim zajemal področje De minimis pomoči - splošen pregled, priglasitve in poročanje.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Četrtek, 18. 10. 2018
DELAVNICA - OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV
Na delavnici, ki se bo pričela ob 10.00,
 bodo slušatelji pridobili ali obnovili znanja glede določitve plače v povezavi z napredovanjem v plačni razred in naziv (prenos napredovalnih plačnih razredov ob premestitvah – tudi plačna skupina B, ob napredovanju v nazive, vpliv spremembe tarifnega razreda delovnega mesta pri napredovanju, ipd.). Opozorjeni pa bodo tudi na pasti ter najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi.

Lokacija: sejna soba združenja občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

 

* * *


< 4. REDNA SEJA VLADE RS