26.01.2018 Starost: 4 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 29. JANUARJA DO 2. FEBRUARJA 2018

Ljubljana, 26. 1. 2018 - V drugem tednu leta 2018 vas vabimo, da se udeležite aktualnega seminarja.


Ponedeljek, 29. 1. 2018
3. SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Na dnevnem redu 3. seje Komisije z alokalno samoupravo in regionalni razvoj bo:

 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), druga obravnava
 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUDNO-H), nujni postopek
 3. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZPVZRZECEP), nujni postopek
 4. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-D), nujni postopek

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana


Torek, 30. 1. 2018

SEMINAR -NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA GRADBENI ZAKON
Na seminarju, ki se bo pričel ob 10.uri, bo med drugim podrobno razloženo katere so bistvene razlike med sedanjim ZGO in Gradbenim zakonom ter kako bodo le-te vplivale na upravne postopke, na pravice in obveznosti med udeleženci gradnje (sklepanje vseh vrst pogodb v zvezi z gradnjo).

Prav tako bo podrobneje predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja in graditve objektov ter primerjava med trenutno veljavno zakonodajo in novo ureditvijo pa Gradbenem zakonu - vrste posegov v prostor, izdaja gradbenih dovoljenj, upravni postopki, nadzor gradnje, inšpekcijski postopki, kazenske določbe, nadzor skladnosti, pristojnost občin, implementacija evropskih direktiv v novo zakonodajo.

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana


32. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO
Na dnevnem redu 32. seje ODbora za gospodarstvo bo:

 1. Predlog Zakona o spodbujanu investicij (ZSInv), druga obravnava
 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A)

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana


Sreda, 31. 1. 2018
37. SEJA ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR
Na dnevnem redu 37. seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor bo

 1. Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1)
 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Enerhetskega zakona (EZ-1B)
 3. Predlog zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C)

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana


45. SEJA ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Na dnevnem redu 45. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo:

 1. Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (ZSPDSLS-1), druga obravnava
 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), druga obravnava

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

127. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
127. Plenarno zasedanje OR bo potekalo od 31. 1. 2018 do 1. 2. 2018.

Lokacija: stavba Paul-Henri Spaak – polkrožna dvorana (Evropski parlament)

 

* * *


 


< 165. REDNA SEJA VLADE RS