12.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. APRILA 2013

Ljubljana, 12. 4. 2013 - V prihajajočem tednu bodo potekali sledeči dogodki.


Ponedeljek, 15. 4.

2013
3. SEJA

KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Ob

14. uri bo v Državnem svetu RS potekala 3. seja Komisije Državnega sveta za

lokalno samoupravo in regionalni razvoj Na

dnevnem redu seje bo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o

cestah.

(Lokacija:Državni svet RS, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)

Sreda, 17. 4. 2013
POSVET O

NAčŒRTOVANJU ZAĹ čŒITE, REĹ EVANJA IN POMOčŒI OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREčŒAH
Ob

10. uri bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal

posvet namenjen predstavnikom občin, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zaščite,

reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Na

dnevnem redu posveta bo Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in

reševanje; Državna ocena ogroženosti ter Državni načrt zaščite in

reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali; Inšpekcijski nadzor; Predstavitev

delovanja Nuklearne elektrarne Krško; Radioaktivnost in zaščitni ukrepi; Zaužitje

in učinek tablet kalijevega jodida;Načrt razdelitve tablet kalijevega jodida.

(Lokacija:

Izobraževalni center za zaščito in

reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani)

čŒetrtek, 18. 4. 2013
SESTANEK

NA TEMO PLAZOV, OBILNEGA SNEŽENJA IN DEŽJA
Ob 11. Uri bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje

Ig, v organizaciji Ministrstva RS za obrambo - Uprave RS za zaščito in

reševanje, potekal sestanek, na katerem bo razprava tekla o problematiki

zemeljskih plazov (predstavitev evidence plazov (GeoZS) in intervencijsko

ukrepanje), problematiki škod po obilnem sneženju in o ocenjevanju škode v

kmetijstvu in na objektih kot posledica naraslih voda v letu 2013.

(Lokacija:

Izobraževalni center za zaščito in

reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani)

* * *< AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI