11.09.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. SEPTEMBRA DO 18. SEPTEMBRA 2015

Ljubljana, 11. 9. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije.


Ponedeljek, 14. 9. 2015
6. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Ob 8.30 se bodo člani Predsedstva Združenja občin Slovenije sestali na svoji šesti redni seji in med drugim razpravljali o problematiki financiranja občin v letih 2016 in 2017.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

3. SESTANEK - FINANCIRANJE OBČIN

Na tretjem sestanku na temo financiranja občin v letih 2016 in 2017, ki se bo pričel ob 11. uri, se bodo nadaljevali pogovori o višini povprečnine in investicijskega transfera na podlagi drugega odstavka 21. člena ZFO za leti 2016 in 2017.

Lokacija: Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana


Torek, 15. 9. 2015
SEMINAR - KONKRETNO O NOVOSTIH ZVDAGA, PROJEKTU SLOVENSKI ELEKTRONSKI ARHIV IN IZDELAVI NOTRANJIH PRAVIL
Spremembe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih so prinesle kar nekaj sprememb, med drugim tudi izdelavo notranjih pravil.Udeleženci seminarja, ki se bo pričel ob 9.30, bodo seznanjeni z vsemi spremembami, ki vplivajo na delo v lokalnih skupnostih. Prav tako pa bo predstavljen tudi projekt »Slovenski elektronski arhiv« in prednosti, ki jih ta prinaša svojim uporabnikom.

Lokacija: Park vojaške zgodovine, Kolodvorska cesta 51, Pivka

PREDSTAVITEV ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH
Ministrstvo za okolje in prostor vabi na predstavitev Predloga Zakona o dimnikarskih storitvah, predvsem glede 29. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru. Ta določa, da naj bi bila za nadzor izvajanje določb zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na naloge uporabnika dimnikarskih storitev v stanovanjskih in večstanovanjskih objektih, pristojna občinska inšpekcija.

Lokacija: Agencija RA za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

Četrtek, 17. 9. 2015

FIDIC POGODBE V PRAKSI

Ciljna skupina seminarja.ki se bo pričel ob 9. uri, so zaposleni na občinah, javnih zavodih v lasti občin, ki se ukvarjajo z investicijskimi gradbenimi projekti in bi želeli izvedeti več o vsebini pogodb FIDIC, o njihovih prednostih v primerjavi s »klasičnimi« gradbenimi pogodbami, o načinu njihove uporabe, ključnih izkušnjah, ki jih pogodba FIDIC vnaša v svoje pogodbene pogoje.

FIDIC pogodbe so se v Sloveniji začele uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 30 leti (npr. za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna), v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, predvsem iz kohezijskih skladov.

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *

 


< 52. REDNA SEJA VLADE RS