11.12.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 14. DO 18. DECEMBRA 2015

Ljubljana, 11. 12. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Torek, 15. 12. 2015
8. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Člani predsedstva bodo na 8. redni seji, ki se bo pričela ob 10. uri, razpravljali o nadaljnjih ukrepih Združenja občin Slovenije zaradi nesklenitve dogovora z Vlado RS o financiranju občin v letih 2016 in 2017 ter se opredelili do Strategije razvoja lokalne samouprave Republike Slovenije, katero je Ministrstvo za javno upravo poslalo v javno razpravo.


Pred pričetkom seje bo možen fototermin, po končani seji  pa bo podana izjava za medije.

Lokacija: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč

Sreda, 16. 12. 2015
SESTANEK - AVTOTAKSI PREVOZI
Na sestanku, ki se bo pričel ob 10. uri, bo razprava tekla o pripravi izhodišč novela Zakona o prevozih v cestnem prometu

Lokacija: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

Četrtek, 17. 12. 2015
SEMINAR - PREDSTAVITEV INTERVENTIH UKREPOV NA PODROČJU PLAČ V LETU 2016
Tokratni seminar, ki se bo pričel ob 9.30, namenjamo novostim področja plač v javnem sektorju, ki bodo veljale v letu 2016. Pomembno je, da smo na novosti pripravljeni, saj se tako lahko izognemo morebitnim težavam.

Seminar bo imel tri vsebinske sklope. V prvem delu bo predavateljica predstavila določila ZUPPJS16, v drugem določila ZJU, tretji del pa bo namenjen razpravi o Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je v pripravi na Ministrstvu za javno upravo.


Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *

 

 


< 66. REDNA SEJA VLADE RS