10.03.2017 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13.3.2017 -17.3.2017

Ljubljana, 10.3.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki


Torek, 14.3.2017

SESTANEK GLEDE NOVEL ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI IN ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH – Lokacija: MJU, Tržaška 21, Ljubljana

Udeležencem se bo predstavilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi in predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah.

 Gradivo za sestanek:

predlog novele Zakona o lokalni samoupravi

predlog novele Zakona o lokalnih volitvah

 

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE,

Lokacija: OB 8:30 URI, na občini Šmarješke Toplice

 

SEMINAR - VSE O NOVEM ZAKONU O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI

Lokacija: Državni svet, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

 

POSVET O OSNUTKU NOVELIRANIH AGROMELIORACIJ

Lokacija: Dimičeva 13, Ljubljana

 

Sreda,15.3.2017

 

SREČANJE NA TEMO REORGANIZACIJE CSD

Lokacija: MDDSZ, Kotnikova 28, Ljubljana.

Na srečanju bodo člani predsedstev združenj občin seznanjeni s predvidenimi spremembami ZSV po zaključeni javni razpravi, v ospredju bo nov predlog za doseganje reprezentativnosti lokalnih skupnosti v upravljanju CSD jev po uvedbi reorganizacije. 

 

SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Lokacija: MJU, Gregorčičeva 27, Ljubljana, ob 10 uri.

Predstavitev predloga nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, terminski načrt.

 

2. SEJA ODBORA ZOS ZA SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Lokacija: ZOS, sejna soba, Dunajska 156, Ljubljana

 


< 125. REDNA SEJA VLADE RS