09.12.2016 Starost: 3 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12.12.2016 do 16.12.2016

Ljubljana, 9.12. 2016 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki


Torek, 13.12. 2016

 Seja odbor za proračun in finance

Odbor za proračun in finance se bo sestal na 2. seji Odbora Združenja občin Slovenije za proračun in finance, ki bo v torek, 13. decembra 2016, ob 9. uri v prostorih Združenja občin Slovenije, Dunajska cesta 156, Ljubljana.

Četrtek, 15.12.2016

Seminar: Ukrepi na področju plač v letu 2017, delovna razmerja ter inšpekcijski nadzor

kjer boste seznanjeni z vsemi novostmi v povezavi z: aktualnimi ukrepi na področju plač v letu 2017, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s poudarkom na lokalni samoupravi in potekom inšpekcijskega nadzora delovnih razmerij in plač.

Seminar bo v sejni dvorani Državnega sveta s pričetkom ob 10 uri.

 

Petek, 16.12.2016

Seja predsedstva ZOS

Predsedstvo ZOS se bo sestalo na 4. seji predsedstva, ki bo v Litiji s pričetkom ob 10 uri.


< USTAVNO SODIŠČE ZAVRGLO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZIPRS1617 GLEDE INVESTICIJSKEGA TRANSFERA