09.10.2015 Starost: 7 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 16. OKTOBRA 2015

Ljubljana, 9. 10. 2015 - V nadaljevanju si poglejte napovednik dogodkov Združenja občin Slovenije za prihajajoči teden.


Torek, 13. 10. 2015
SEMINAR - PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE OD A DO Ž

Ciljna skupina tokratnega seminarja, ki se bo pričel ob 10. uri, so tako zaposleni na občinskih upravah, ki opravljajo naloge vezane na investicije, direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, odgovorne osebe za podpis dokumentacije, člani komisij, ki to dokumentacijo podpisujejo. Vabljeni so tudi občinski svetniki, ki se v okviru sprejemanja proračuna seznanjajo z načrtovanimi investicijami in bi se želeli podrobneje seznaniti s postopki priprave investicijske dokumentacije.

Na seminarju vam bodo predstavljeni predpisi, ki urejajo to področje, izvedeli boste vse o vrstah investicijske dokumentacije in njeni pripravi ter obravnavi. Prav tako pa bo del seminarja namenjen pripravi na razpise EU.


Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana


SKUPNA SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE TER ODBORA ZA ZDRAVSTVO
Na dnevnem redu seje, ki se bo pričela ob 14. uri bo obravnava problematike dolgotrajne oskrbe.

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana

Četrtek, 15. 10. 2015
1. SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ZA TURIZEM
Člani odbora bodo na svoji prvi seji, ki se bo pričela ob 8.30 uri obravnavali predloge za spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) druge aktualne teme s področja turizma.

Lokacija: Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana

SESTANEK ČLANOV ODBORA ZOS S PREDSTAVNIKI DIREKTORATA ZA TURIZEM IN INTERNACIONALIZACIJO
Člani Odbora ZOS se bodo ob 10. uri sestali z v.d. generalno direktorico Direktorata za turizem in internacionalizacijo in obravnavali aktualne teme s področja turizma, med drugim tudi predloge sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).

Lokacija: MGRT, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

SEMINAR - NOMOTEHNIKA TEORETIČNO IN PRAKTIČNO
Kako zaželjeno in potrebno je dobro znanje s področja nomotehnike vedo tisti, ki pripravljajo različne pravne akte. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k večji kakovosti občinskih aktov. Prav tako pa v veliki meri krepi tudi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.

Slušateljem bodo v prvem delu seminarja predstavljena teoretična nomotehnična pravila, drugi del pa bo namenjen individualni in skupni nomotehnični redakciji konkretnih primerov. 

Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana


* * *

 


< O FINANČNIH SREDSTVIH ZA REGIONALNO KOHEZIJO V PRIHODNJIH DVEH LETIH