09.03.2018 Starost: 4 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12. DO 13. MARCA 2018

Ljubljana, 9. 3. 2018 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki


Ponedeljek, 12. 3. 2018
STROKOVNI POSVET O METODOLOGIJI  ZA OBLIKOVANJE CEN 24-URNE DEŽURNE POGREBNE JAVNE SLUŽBE
Na strokovnem posvetu, ki se bo pričel ob 9.30, bodo predstavljena ključna določila Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe in strokovna izhodišča za oblikovanje cen, ki izhajajo iz analize pogojev in stroškov izvajanja storitev 24-urne dežurne pogrebne javne službe v slovenskem prostoru.

Vabilo s programom je na voljo TU.

Lokacija: Austria Trend Hotel, Dunajska 154, Ljubljana

5. SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Na dnevnem redu 5. seje komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo:

  1. Predlog zakona o nujni sananciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline (ZSPOKCK), druga obravnava, EPA 2576-VII
  2. Predlog zakona o dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C), skrajšani postopek, EPA 2561-VII
  3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D), nujni postopek, EPA 2668-VII
  4. Predlog resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS), EPA 2670-VII

Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana

 

* * *< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZIVA PRISTOJNE K ZAGOTOVITVI DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE ZIMSKIH SLUŽB