08.05.2015 Starost: 8 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.


Torek, 12. 5. 2015
SEMINAR - VODENJE PROJAKTOV V OBČINAH
Na tokratnem seminarju, ki se bo pričel ob 10. uri, bodo predstavljeni procesi in orodja projektnega vodenja skozi vse faze projekta. Seznanili se bomo z dobrimi praksami za učinkovito obvladovanje projektov v javnem sektorju in za doseganje zadovoljstva vseh udeležencev (strank in izvajalcev).


(Lokacija: Državni svet RS, šubičeva 4, Ljubljana)

13. NUJNA SEJA ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR
Na dnevnem redu 13. nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se bo pričela ob 14. uri, bo uresničevanje zavez iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Petek, 15. 5. 2015
JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ - BODOČA UREDITEV MNENJ NA PODROČJU DIMNIKARSKIH STORITEV
Namen dogodka je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti za pripravo bodoče ureditve področja upravljanja domnikarskih storitev oz. dimnikarske službe ter kasnejšo obravnavo področne zakonodaje.

Več o dogodku si lahko preberete TU.

* * *

 


< 35. REDNA SEJA VLADE RS