09.09.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 12. IN 16. SEPTEMBROM

Ljubljana, 9.9.2011 - v naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:
 


Ponedeljek, 12.9.2011

 

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE PRI MINISTRICI JELUĹ IčŒ

V ponedeljek, 12. septembra bo ob 12. uri bo v prostorih Ministrstva za obrambo potekala 4. tematska seja Predsedstva Združenja občin Slovenije. čŒlani Predsedstva ZOS bodo z ministrico dr. Ljubico Jelušič razpravljali o problematiki premoženja obrambnega ministrstva na območjih občin in aktualnih zadevah s področja zaščite in reševanja.

 

(Lokacija: prostori Ministrstva za obrambo)

 

 

Torek, 13.9.2011

 

1. NADALJEVANJE 31. NUJNE SEJE ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicano je 1. nadaljevanje 31. nujne seje Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekalo, v torek 13. septembra na Ĺ ubičevi 4, s pričetkom ob 11. uri. Na dnevnem redu pa je predvidena problematika črpanja sredstev EU za programsko obdobje 2007-2013.

 

(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)

 

 

Torek, 13.9.2011

 

JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O PREDLOGU ZAKONA O IZVAJANJU DEJAVNOSTI SPLOĹ NEGA POMENA
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje organizira javno predstavitev mnenj o Pedlogu zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki bo potekala v torek, 13. septembra s pričetkom ob 13. Uri. Namen javne predstavitve je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti kot podlago za obravnavo Predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena na matičnem delovnem telesu.

 

(Lokacija: v veliki dvorani Državnega zbora)

 

 

Sreda, 14.9.2011

 

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS

Sklicana je skupna sejo Predsedstva Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ki bo potekala 14. septembra 2011 ob 10.30 uri. čŒlani predsedstev se bodo osredotočili na obravnava višine povprečnine za leti 2012 in 2013, predstavljen pa jim bo predlog aktivnosti za širitev lokalne samooskrbe s hrano v javnih institucijah – na občinah.

 

(Lokacija: Geometrično središče slovenije)

 

 

čŒetrtek, 15.9.2011

 

POSVET: JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA PRI IZGRADNJI SONčŒNIH ELEKTRARN 

V četrtek, 15. septembra bo potekal posvet z naslovom "Javno-zasebna partnerstva pri izgradnji sončnih elektrarn". Odgovore na vprašanja kaj na tem področju določa zakonodaja, kako se lotiti izgradnje sončne elektrarne, kako tovrstna elektrarna deluje, sodelovanje preko javno-zasebnih partnerstev in še mnogo več, bodo predstavili predavatelji podjetij Taxgruop in Iskra Sistemi.

 

(Lokacija: dvorana državnega sveta)


< DRUGI SESTANEK V NIZU POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013