28.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 31. MAJA DO 4. JUNIJA 2010

Ljubljana, 26. 5. 2010 - V tednu od 31. maja do 4. junija smo na Združenju občin Slovenije pripravili 2 dogodka.


 

Torek, 1. 6. 2010

 

Srečanje s predstavniki Nacionalnega združenja predsednikov mestnih /občinskih svetov v Republiki Bolgariji

 

V Slovenijo prihajajo na delovni obisk predstavniki Nacionalnega združenja predsednikov mestnih /občinskih svetov v Republiki Bolgariji. V okviru delovnega obiska, se bodo srečali s člani predsedstva Združenja občin Slovenije, na katerem bodo spregovorili o ureditvah lokalne samouprave v Sloveniji in Bolgariji.

 

Prav tako pa bodo izmenjali izkušnje s področja delovanja združenj občin.

 

Ob koncu srečanja bodo predstavniki obeh združenj podpisali memorandum o nadaljnjem sodelovanju med obema organizacijama.

 

Po koncu srečanja bomo medijem posredovali sporočilo za javnost.

 

(Lokacija: Mestna občina Ljubljana, mestni trg 1, Ljubljana)

 

Petek, 4. 6. 2010

 

Seminar »Novosti in spremembe na področju javnega naročanja«

 

Ob 9.00 se bo pričel seminar, katerega namen je praktičen prikaz novosti, ki jih prinašata noveli Zakona o javnem naročanju ZJN-2 in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev- ZJNVETPS in se nanašajo na delo naročnikov.

 

Predstavljena bodo naslednja vsebinska področja: Nove mejne vrednosti - slovenske, evropske; Ukinitev zbiranja ponudb uvedba objav v vse postopke; Naročila male vrednosti; Neposredna plačila podizvajalcem; Natančnejša opredelitev okvirnih sporazumov in dinamičnega nabavnega sistema; Odprava računskih napak pod natančno določenimi pogoji; Ureditev seznama ponudnikov z negativnimi referencami; Strokovni izpit; Okrepitev kazenskih določb.

 

(Lokacija: Narodni dom v Celju, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje)  

 

* * *


< 24. IZREDNA SEJA DZ