27.06.2016 Starost: 6 let

NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 27.6.-1.7.2016

Ljubljana 27.6.2016 - V tem tednu se bodo na Združenju odvijali naslednji dogodki:


Torek, 28.6.2016

SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

kjer bo predsedstvo obravnavalo spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in predloga proračuna za leto 2018 ter priprava izhodišč za pogajanja o višini povprečnine ter pripravilo izhodišča za skupno sejo predsedstev glede sistemskih rešitev množičnega vrednotenja nepremičnin in predlogi v zvezi z NUSZ. 

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV 


Seja predsedstev bo potekala v torek, 28. junija 2016, ob 13.00 uri v občini Ivančna Gorica (sejna soba, Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica). Na seji bodo prisotni predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstvza okolje in prostor, ki bodo z župani izmenjali oceno stanja o pripravi sistemskih rešitev množičnega vrednotenja nepremičnin in predloge v zvezi z NUSZ.

Petek, 1.7.2016

9. SEJA PROJEKTNEGA SVETA 

Seja bo potekala v prostorih Ministrstva za finance, Župančičeva 3,

Predviden dnevni red tokratne seje bo: Poročilo Projektne skupine Projektnemu svetu o napredku ter izhodiščih, smernicah in ukrepih za nadaljevanje priprave projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin osnutek Izhodišč za Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in osnutek zakona.  


< SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSTVU – DONIRANJE HRANE