06.07.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 9. IN 13. JULIJEM

Ljubljana, 7.6.2012 - V sledečem tednu se bo odvijalo:Ponedeljek, 9.7.2012

83. SEJA

KOMISIJE DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Sklicana je 83. Seja Komisije DS za lokalno

samoupravo, ki bo na svoji seji obravnavala predlog Zakona o prostorskem

načrtovanju, predlog Zakona o

umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena, predlog Zakona o varstvu okolja. Na seji,

ki bo potekal v ponedeljek, 9. julija pa se bo osredotočila tudi na  predlog Zakona o spodbujanju skladnega

regionalnega razvoja.
 
(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)
 

 < UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC