04.11.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 7. IN 11. NOVEMBROM

Ljubljana, 4.11.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:


 

Ponedeljek, 7.11.2011

 

76. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 76. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v ponedeljek, 7. novembra 2011 ob 14. uri. Na seji bo obravnavana pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembi Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.

 

(Lokacija: Ĺ ubičeva 4 v Ljubljani)

 

 

Torek, 8.11.2011

 

NACIONALNO SREčŒANJE PROJEKTA OBčŒINSKI USLUŽBENCI IN MLADI SKUPAJ

Zavod mladinska mreža MaMa vas vabi na nacionalno srečanje projekta Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu torek, 8. november 2011 s pričetkom ob 10. uri. V maju in juniju so se občinski uslužbenci in mladi spoznali na uvodnem srečanju, kjer so se dogovorili kdaj in kje bodo skupaj prostovoljno delali.

 

Do jeseni je sledilo skupno delo pri aktivnostih mladinskega centra, spoznavanje in izmenjava izkušenj ter pogledov. V septembru in oktobru pa se občinski uslužbenci in mladi prostovoljci ponovno srečujejo, evalvirajo skupno delo ter zastavijo bodoče sodelovanje med občino im mladimi.

 

(Lokacija: Dvorana Gustaf v Mariboru)

 

 

Torek, 8.11.2011

 

USKLAJEVALNI SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Sklican je usklajevalni sestanek na temo sprememb in dopolnitev predloga Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2011 - 2013, ki bo potekal v torek, 8. novembra s pričetkom ob 10. uri.

 

(Lokacija: sejna soba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

 

 

čŒetrtek, 10.11.2011

 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Ministrstvo za šolstvo in šport vabi na sestanek delovne skupine, kjer se bodo preučile pripombe in predlogi glede veljavnega sistema predšolske vzgoje ter pripombe na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

 

(Lokacija: sejna soba Ministrstva za šolstvo in šport)

 

 

Petek, 11.11.2011

 

POSVET: »čŒRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI ZFO-1 V LETIH 2011 IN 2012«

Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) vabi na posvet na temo črpanja sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin v letih 2011 in 2012. Na posvetu bosta predstavnika SVLR mag. Igor Strmšnik in mag. Miha Pezelj predstavila letošnje izvajanje ZFO-1 in izvajanje v letu 2012.

 

(Lokacija: Dvorana na Občini Lukovica)

 

 

Petek, 11.11.2011

 

SESTANEK NA SAZAS-U

V petek, 11. novembra s pričetkom ob 13.30 uri, je sklican sestanek na SAZAS-u. Tema sestanka bo pregled oz. preverjanje sodelovanja med podpisnikoma sporazuma ter učinkov in realizacije sporazuma. Hkrati se dogovorilo tudi o podaljšanju sodelovanja.

 

(Lokacija: na sedežu SAZAS-a v Trzinu)


< SEJA VLADE