02.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. SEPTEMBROM

Ljubljana, 2.9.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki: 


 

Torek, 6.9.2011

 

32. NUJNA SEJA ODBORA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 32. nujna seja Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v torek, 6. septembra s pričetkom ob 11. uri. Na seji bosta obravnavana predlog rebalansa proračuna RS za leto 2011 ter predlog zakona o interventnih ukrepih.

 

(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)

 

 

Torek, 6.9.2011

 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGIH CILJEV IN UKREPOV ZA NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2012–2015

Ministrtvo za kulturo oragnizira predstavitev v tednu kulturnih misli, ki bo potekal med 6. in 9. junijem 2011. Sodelavci Ministrstva za kulturo so v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS, javnimi zavodi s področja kulture in drugimi resornimi ministrstvi pripravili Analizo stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 -2015.

 

Na njem bodo predstavitvi predlaganih ciljev in ukrepov na posameznih področjih kulture sledile razprave z zainteresirano javnostjo. Na tej podlagi bo ministrstvo pripravilo končno verzijo Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 in jo po obravnavi Nacionalnega sveta za kulturo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije.

 

(Lokacija: sejna dvorana Ministrstva za kulturo)

 

 

Sreda, 7.9.2011

 

74. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 74. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v sredo, 7. septembra s pričetkom ob 14. uri. Na seji bosta obravnavana Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Stanovanjskega zakona ter Predlog zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

 

(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)

 

 

čŒetrtek, 8.9.2011

 

SREčŒANJE ŽUPANOV

Celjski sejem d.d. zato kot organizator 44. MOS v sodelovanju s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Združenjem občin Slovenije (ZOS) pripravlja posebno srečanje županov v četrtek, 8. septembra 2011, ob 10. uri, na katerem bomo z najbolj odgovornimi spregovorili o potencialnih finančnih virih za financiranje občinskih projektov, pa tudi o instrumentih, ki so na voljo za ustvarjanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva, ki je gonilo gospodarskega razvoja tako na lokalni kot tudi nacionalni ravni.

 

(Lokacija: Celje)


< ZOS PODALO AMANDMA K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH