02.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. MARCEM

Ljubljana, 2.3.2012 - v naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:
 


 

Torek, 6.3.2012

 

POSVET NA TEMO NAčŒRTOVANJA IN VODENJA EVROPSKIH PROJEKTOV

Združenje občin Slovenije Vas vljudno vabi na posvet »Načrtovanje in vodenje evropskih projektov«, ki bo potekal v torek 6. marca 2012 s pričetkom ob 10.00 uri.

 

Na posvetu bodo tako predstavniki Urada za kohezijsko politiko predstavili načine pridobivanja evropskih sredstev, kako uspešno načrtovati in izpeljati evropske projekte ter s tem doprinesti k razvoju posamezne občine, saj tako pridobljena sredstva velikokrat predstavljajo veliko finančno injekcijo za občine in so lahko velik korak k njihovem razvoju

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)

 

 

Torek, 6.3.2012

 

SESTANEK S PREDSEDNIKOM ODBORA ZA GOSPODARSTVO

Predsedstvo Združenje občin Slovenije se bo sestalo z Matjažem Hanom, predsednikom Odbora DZ za gospodarstvo, v pristojnost katerega sodita regionalni razvoj in kohezijska politika. Namen sestanka je začrtati smer prihodnjega sodelovanja med delovnim telesom Državnega zbora RS in Združenjem občin Slovenije.

 

(Lokacija: Državni zbor RS)

 

 

Petek, 9.3.2012

 

SESTANEK S PREDSEDNICO ODBORA ZA PRAVOSODJE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Predsedstvo Združenje občin Slovenije se bo sestalo z Evo Irgl, predsednico Odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo. Namen sestanka je začrtati smer prihodnjega sodelovanja med delovnim telesom Državnega zbora RS in Združenjem občin Slovenije.

 

(Lokacija: Državni zbor RS)

 

 

Petek, 9.3.2012

 

1. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE

Sklicana je 1. seja predsedstva Združenja občin Slovenije, ki bo potekala v četrtek, 9. marca s pričetkom ob 11. uri.

 

Predsedstvo bo na seji obravnavalo Poročilo o delu za leto 2011 in Zaključni račun 2011; predlog Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 ter predloga Programa dela in finančnega načrta za leto 2012. Obravnavalo bo tudi problematiko določanja cen komunalnih storitev ter preučilo predloge sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 

(Lokacija: Državni zbor RS)

* * *


< DOLOČANJE PRIPADAJOČEGA FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA STAVBAM IN VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE NA PODLAGI SPREMEMB ZVETL-A