23.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 26. IN 29. SEPTEMBROM

Ljubljana, 23.9.2011 - V prihajajočem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:


 


Ponedeljek, 26.9.2011

PREDSTAVITEV OSNUTKA STRATEGIJE PREHODA SLOVENIJE V NIZKOOGLJIčŒNO DRUŽBO DO LETA 2050


Služba Vlade RS za podnebne spremembe vabi na predstavitev g. Neila Jonhsona, vodje sektorja za mednarodno blaženje podnebnih sprememb na Ministrstvu za energijo in podnebne spremembe Velike Britanije.

 

G. Johnson bo predstavil dva ključna britanska dokumenta s področja podnebnih sprememb, in sicer zakon o podnebnih spremembah ter strategijo prehoda v nizkoogljično družbo. Na začetku bo kratka predstavitev osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050. Predstavitvam bo sledila razprava.

 

(Lokacija: Državni zbor RS (sejna soba 212))

 

 

Sreda, 28.9.2011

 

DELAVNICA: PRENOS DRŽAVNEGA PREMOŽENJA V RAZVOJNE NAMENE

Skupaj z Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o., Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo RS, Ministrstvom za obrambo RS in Skupnostjo občin Slovenije vas vabimo na delavnico: »Prenos državnega premoženja v razvojne namene«, ki bo 28.9.2011 ob 9.00 uri v prostorih Državnega sveta RS.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS)

 

 

Sreda, 28.9.2011

 

34. SEJA ODBORA DZ RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

V sredo 28. 9. 2011 ob 12. uri bo potekala 34. seje Odbora DZ RS za okolje in prostor. Na dnevnem redu 34. seje Odbora DZ RS za okolje in prostor bo Poročilo o realizaciji sklepov Odbora DZ RS za okolje in prostor, sprejeltih ob obravnavi problematike upravljanja z vodami v Sloveniji.

 

(Lokacija: veliki salon Državnega zbora RS)

 

 

čŒetrtek, 29.9.2011

 

PREDSTAVITEV NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2011 – 2020

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadev vas 29. 9. 2011 vabimo na predstavitev sprejetega nacionalnega programa socialnega varstva ter Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do naslednjih pravic iz javnih sredstev

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS)

 

* * *


< OBJAVA PODATKOV O KOLIČINAH ZBRANIH IN ODLOŽENIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2010 PO POSAMEZNIH OBČINAH