30.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 2. IN 6. APRILOM

Ljubljana, 30.3.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:


 

Torek, 3.4.2012

 

POSVET NA TEMO NOVOSTI PODROčŒJU ZAKONA O ZEMLJIĹ KI KNJIGI

Združenje občin Slovenije Vas vljudno vabi na posvet "Novosti na področju zakona o zemljiški knjigi", ki bo potekal v torek, 3. 4. 2012 ob 10.00 uri.

 

Na posvetu bosta predstavnici Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Jasminka Jaša Trklja ter mag. Katarina Vodopivec, predstavili spremembe na področju delovanja zemljiške knjige, tako za uporabnike kot vlagatelje. Predavateljici se bosta na posvetu osredotočili tako na vsebinski kot praktični del novele ZZK-1C, zlasti pa na novosti s področja vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov, delovanje informacijskega sistema in portala e-ZK ter dostop do zbirke listin.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS)

 

 

Sreda, 4.4.2012

 

1. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO
Sklicana je 1. seja Odbora za gospodarstvo, na kateri bo obravnavan Predlog zakona o spremebah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, potekala pa bo v sredo, 4. aprila 2012.

 

(Lokacija: Državni zbor RS)

 

 

Sreda, 4.4.2012

 

79. SEJA KOMISIJE DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 79. seja Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v sredo, 4. aprila s pričetkom ob 14. uri. Na seji bo obravnavan predlog za sprejem avtentične razlage 4. odstavka 24. člena Zakona o lokalnih volivah.

 

(Lokacija: Državni zbor RS)


< PREDSEDSTVO ZOS POZIVA VLADO K VKLJUČITVI REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ OBČIN V POGAJANJA O REBALANSU PRORAČUNA