13.07.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 16. IN 20. JULIJEM

Ljubljana, 13.7.2012 - V sledečem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki:Ponedeljek, 16.7.2012 

13. NUJNA SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO
Sklicana je 13. nujna seja Odbora za gospodarstvo, ki bo potekala v ponedeljek, 18. julija v Ljubljani. Na seji pa se bo odbor osredotočil na Predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter  Predlog Zakona o gospodarskih družbah.
 
(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)


Ponedeljek, 16.7.2012

11. NUJNA SEJA ODBOA ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
Sklicana je 11. nujna seja Odbora za infrastrukturo in prostor, ki bo potekal v ponedeljek, 16. julija v Ljubljani, na kateri bosta obravanavna Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju ter Predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)
 
 
Ponedeljek, 16.7.2012

119. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA DRŽAVNO UREDITEV
Sklicana je 119. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki bo potekala v ponedeljek, 16. julija 2012 v Ljubljani. Glavna točka seje pa je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

(Lokacija:Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)


Sreda in četrtek, 18. in 19.7.2012

96. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V sredo in četrtek bo v Bruslju potekalo 96. Plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga bo udeležila tudi slovenska delegacija. Na zasedanju bodo obravnavane različne tematike, prav posebno pozornost pa se bo namenilo točki Instrument za povezovanje Evrope, ki jo bo predstavil slovenski poročevalec, hkrati tudi vodja slovenske delagacije, dr. Ivan Žagar.

(Lokacija: Evropski parlament, Bruselj)

* * *< DZ SPREJEL NOVELO ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH