11.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. MARCEM

Ljubljana, 11.3.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:


Ponedeljek, 14.3.2011

 

2. IZREDNA SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 2. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v ponedeljek, 14. marca s pričetkom ob 15. uri, ki bo obravnavala Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

 

(Lokacija: sejna soba na Ĺ ubičevi 4 v Ljubljani)

 

 

Torek, 15.3.2011

 

DELAVNICA: »UREJANJE PODROčŒJA PRENOSA ZEMLJIĹ čŒ«

Združenju občin Slovenije v sodelovanju s Skladom vabi na delavnico na temo urejanja prenosa zemljišč, ki bo potekala v torek, 15. marca, s pričetkom ob 10. uri

 

Namen delavnic je reševanje konkretnih težav občin pri prenosu zemljišč, namenjena pa je predvsem zaposlenim na občinah, ki se ukvarjajo s področjem prostorskega načrtovanja.

 

(Lokacija: v prostorih Občine Pivka)

 

 

Sreda, 16.3.2011

 

JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS Organizirana je javna predstavitev mnenj o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki se bo odvijala v sredo, 16. marca, s pričetkom ob 10. uri.

 

(Lokacija: velika dvorana DZ v Ljubljani)

 

 

Sreda, 16.3.2011

 

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRENOS KADRA Z OBčŒIN NA CSD

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vabi na sestanek delovne skupine, na katerem se bodo dogovorili o nadaljnjih aktivnostih glede prenosa kadra z občin na centre za socialno delo za potrebe izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

(Lokacija: sejna soba na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)

 

 

čŒetrtek, 17.3.2011

 

DELAVNICA: »UREJANJE PODROčŒJA PRENOSA ZEMLJIĹ čŒ«

Združenju občin Slovenije v sodelovanju s Skladom vabi na delavnico na temo urejanja prenosa zemljišč, ki bo potekala v četrtek, 17. marca, s pričetkom ob 10. uri

 

Namen delavnic je reševanje konkretnih težav občin pri prenosu zemljišč, namenjena pa je predvsem zaposlenim na občinah, ki se ukvarjajo s področjem prostorskega načrtovanja.

 

(Lokacija: Dom krajanov v Ĺ enčurju)

 


Petek, 18.3.2011

 

OBVEZNOSTI OBčŒIN NA PODROčŒJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV IN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAčŒAJA
Združenje občin Slovenije vabi na posvet o obveznosti občin na področju varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja, ki bo potekal v petek, 18. marca, s pričetkom ob 10. uri.

 

Namestnici informacijske pooblaščenke, Kristina Kotnik Ĺ umah in mag. Rosano Lemut Sterle bosta predstavili določila navedenih zakonov in obveznostih občin, ki iz njih izhajajo:

 

- Obveznosti občin po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

- Varstvo osebnih podatkov.

 

(Lokacija: dvorana DS v Ljubljani)


< DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ