11.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. FEBRUARJEM

Ljubljana, 11.2.2011 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali naslednji dogodki:


Ponedeljek, 14.2.2011

 

13. REDNA SKUPĹ čŒINA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE
Na podlagi 8. člena statuta Združenja občin Slovenije in sklepa 1. seje predsedstva Združenja občin Slovenije, se sklicuje 13. redna skupščina Združenja občin Slovenije, ki se bo odvijala v ponedeljek, 14. februarja 2011 s pričetkom ob 10.00 uri.

 

(Lokacija: viteška dvorana Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica)

 

 

Ponedeljek, 14.2.2011

 

POSVET NA TEMO "SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PPRIPRAVI PREDPISOV"
V preteklem letu je Vlada RS z namenom uresničevanja določb Resolucije o normativni dejavnosti nadaljevala z aktivnostmi za vzpostavitev pravnih in informacijsko-tehničnih podlag. Zato Ministrstvo za javno upravo vljudno vabi na: Posvet na temo »Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov« v ponedeljek, 14. februarja 2011, ob 13. uri.

 

(Lokacija: sejna soba na Ministrstvu za javno upravo)

 

 

Torek, 15.2.2011

 

DELAVNICA NA TEMO UREJANJA PODROčŒJA PRENOSA ZEMLJIĹ čŒ
Zaradi težav, ki nastajajo pri prenosu zemljišč iz Sklada RS kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad) na občine in obratno, smo na Združenju občin Slovenije v sodelovanju s Skladom pristopili k organizaciji več delavnic. Namen delavnic je reševanje konkretnih težav občin pri prenosu zemljišč, namenjena pa je predvsem zaposlenim na občinah, ki se ukvarjajo s področjem prostorskega načrtovanja.

 

(Lokacija: v prostorih Občine Dravograd)


čŒetrtek, 17.2.2011

 

IZOBRAŽEVANJE NA PODROčŒJU DELOVANJE KRAJEVNIH, VAĹ KIH IN čŒETRTNIH SKUPNOSTI
Izobraževanje Vladimira Ĺ alej v sodelovanju z Združenjem občin Slovenije organizira izobraževanje na področju delovanja krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki bo potekalo v ponedeljek, 17. februarja 2011, s pričetkom ob 9. uri.

 

(Lokacija: Hotel Mons)

 

 

čŒetrtek, 17.2.2011

 

18. SESTANEK MEDRESORSKE KOORDINACIJSKE SKUPINE ZA IZVAJANJE KONVENCIJE O VARSTVU ALP
Ministrstvo za okolje in prostor vabi na 18. sestanek Medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Konvencije o varstvu Alp, ki bo v četrtek, 17. februarja 2011 ob ob 10. uri.

 

(Lokacija: velika sejna soba Ministrstva za okolje in prostor)

 

 

Petek, 18.2.2011

 

1. SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE ZA SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, Ĺ PORT IN OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Združenje občin Slovenije vabi na 1. sejo v Odbor Združenja občin Slovenije za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, ki bo potekala v petek, 18. februarja 2011, ob 10. uri.

 

(Lokacija: v prostorih Združenja občin Slovenije)< OBVESTILO STANOVANJSKEGA SKLADA