10.02.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 13. IN 17. FEBRUARJEM

Ljubljana, 10.2.02012 -  V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:


 

Ponedeljek, 13.2.2012

 

POSVET Z NASLOVOM ETIKA IN DRUŽBENE VREDNOTE V POLITIKI

Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovom Etika in družbene vrednote v politiki, ki ga organizirata Državni svet RS in Gibanje za družbeno prenovo SINTEZA v ponedeljek, 13. februarja ob 12. uri

 

S posvetom se želi spodbuditi javno razpravo o perečem problemu naše družbe, ki ga zaznamujeta nezadostno spoštovanje etičnih načel v politiki, gospodarstvu in družbi nasploh ter razkroj sistema družbenih vrednot.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)

 

 

Torek, 14.2.2012

 

POSVET Z NASLOVOM JAVNO NAROčŒANJE
V marcu 2011 je bila sprejeta novela Zakona o javnem naročanju ZJN-2. Na posvetu bodo predstavljene spremembe, ki so pomembne za sam postopek izvedbe javnih naročil.

Predstavljena bodo tudi pomembnejša določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntKP) povezana z oddajo javnih naročil ter nekatera določila Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)..

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)

 

 

Torek, 14.2.2012

 

NAčŒRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIčŒNIH SISTEMOV
Projekt Forum EMS v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Inštitutom za neionizirna sevanja vabi na strokovni seminar na temo načrtovanja objektov in naprav brezžičnih sistemov, ki bo potekal v torek, 14. februarja 2012. 

 

Glavni namen seminarja je predstaviti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z elektromagnetnim sevanjem.

 

(Lokacija: Ljubljana)

 

 

Sreda, 15.2.2012

 

EVROPA ZA DRŽAVLJANE (2014- 2020)

Ministrstvo za kulturo bo v sodelovanju z informacijsko pisarno programa, Zavodom Movit, organiziralo posvet o novem programu, ki naj bi začel veljati 1. 1. 2014. Posvet bo potekal v sredo, 15. februarja 2012. Vabljeni ste vsi deležniki, ki želite izraziti svoje komentarje k predlogu novega programa.

 

(Lokacija: v prostorih Ministrstva za kulturo)


< SEJA VLADE