09.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 12. IN 16. MARCEM 2012

Ljubljana, 9.3.2012 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:
 


Torek, 13.3.2012

 

POSVET NA TEMO USLUŽBENSKEGA IN PLAčŒILNEGA SISTEMA

Združenje občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vabi na posvet, ki bo potekal v torek, 13. marca 2012, ob 9.00 uri. Ker se v Združenju občin Slovenije zavedamo, da se pri izvajanju uslužbenskega in plačnega sistema še vedno pojavljajo vprašanja in dileme, smo za sodelovanje pri pripravi posveta dogovorili s strokovnjaki Ministrstva za javno upravo.

 

Cilj posveta je, da se udeležencem posveta predstavi sistemska ureditev na področjih sistema javnih uslužbencev in sistemizacije delovnih mest, zaposlovanja javnih uslužbencev ter sistem ocenjevanja javnih uslužbencev ter napredovanja.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)

 

 

Torek, 13.3.2012

 

78. SEJA KOMISIJE DRŽVAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 78. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v torek, 13. marca 2012 s pričetkom ob 13. uri.

 

(Lokacija: Ĺ ubičeva 4, Ljubljana)

 

 

čŒetrtek, 15.3.2012

 

POSVET NA TEMO ZAGOTAVLJANJA VARNIH IGRAL NA JAVNIH POVRĹ INAH

Združenje občin Slovenije Vas vljudno vabi na posvet, ki bo potekal v četrtek 15. marca 2012 s pričetkom ob 10.00 uri.

 

Namen posveta je slušatelje seznaniti z zahtevami predpisov in standardov, ki veljajo za področje zunanjih igral, z obsegom in zaporedjem nalog, ki jih mora opraviti upravlajlec igrišča, s prioritetami pregleda in ocenjevanja varnosti, z osnovnimi principi načrtovanja novih igrišč, z izkušnjami pri opravljanju nadzora varnosti in primeri dobre prakse občin, ki so že pristopila k izboljšanju varnosti in urejenosti igriš.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)


< V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE MENIMO, DA JE KONCEPT LOKALNE SAMOUPRAVE DOBER