08.06.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. JUNIJEM

Ljubljana, 8.6.2012 - v prihajajočem tednu se bodo odvujali sledeči dogodki:Ponedeljek, 11.6.2012

POSVET:

DDV V OBčŒINAH                                                                                   Združenje

občin Slovenije vas vabi na posvet z naslovom: »DDV v občinah«, ki bo potekal v

ponedeljek, 11. junija 2012, s pričetkom ob 10. uri. 

Ker občine

potrebujejo širše znanje s področja obračunavanja DDV, smo na Združenju občin

Slovenije pristopili k organizaciji posveta, na katerem vam bosta priznani

predavateljici skušali razbliniti pomisleke glede pravilnosti obračunavanja DDV

v vaši občini in vam pomagali poiskati nove možnosti za optimizacijo DDV.  

(Lokacija:Dvorana Državnega sveta RS)


Torek, 12.6.2012

1.SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN

KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
Odbor ZOS za

okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo se bo v torek,

12. junija 2012, sestal na prvi letošnji seji.Na odboru bo

med drugim obravnavanpredlog zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju ter predlog zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o graditvi objektov.
 
(Lokacija: sejna soba na Združenju občin Slovenije)


Torek, 12.6.2012

82. SEJO KOMISIJE

DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Sklicana

je 82. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni

razvoj, ki bo potekala v torek, 12. junija 2012, ob 14. uri, na njej pa bo med

drugim obravnavan tudi predlog Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih

zemljiščih. 

(Lokacija:

Ĺ ubičeva 4 v Ljubljani)


čŒetrtek, 14.6.2012

TEMATSKA

SEJA PREDSEDSTVA ZOS Z MINISTROM BOGOVIčŒEM
Predsedstvo

Združenja občin Slovenije se bo na svoji 2. tematski seji 14. junija 2012

sestalo z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem, kjer se bo

osredotočilo na področje kmetijstva in okolja.

(Lokacija: Sejna

dvorana na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje)


čŒetrtek, 14.6.2012

INOVATIVNI

PRISTOPI K URBANISTIčŒNEMU NAčŒRTOVANJU IN OBLIKOVANJU
Katedra za urbanizem najavlja, da bo 14. junija 2012 potekal

znanstveni sestanek s področja urbanizma z naslovom: Pametni urbanizem

inovativni pristopi k urbanističnemu načrtovanju in oblikovanju.

Posvet je

namenjen seznanjanju strokovne javnosti z najnovejšimi spoznanji s področja

priprave, vodenja in izvajanja vseh vrst urbanisti čnih načrtov. Hkrati je

namen posveta tudi okrepiti sodelovanje fakultete s strokovnimi službami

lokalnih skupnosti in podjetij.

(Lokacija:

v prostorih Fakultete za arhitekturo v Ljubljani)


Petek,

15.6.2012

SREčŒANJE PREDSTAVNIKOV MKO Z ŽUPANI IN PREDSTAVNIKI

SLOVENSKIH OBčŒIN
Ministrstvo

za kmetijstvo in okolje vabi na srečanje vse župane in predstavnike občin, ki

bo potekalo v petek, 15. junija. Na srečanju bodo predstavljene

sledeče teme: sprejemanje občinskih prostorskih načrtov; proces reforme skupna

kmetijska politika; Aktivna zemljiška politika; Ravnanje z odpadki; Ĺ iritev

NATURE 2000 ter Kohezijski projekti.

(Lokacija:

Celje)

 

 


< PREDSTAVITEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA