08.04.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. APRILOM 2011

Ljubljana, 8.4.2011 - V naslednjem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki:


Ponedeljek, 11.4.2011

 

KAKO LAHKO OBčŒINE UčŒINKOVITO čŒRPAJO EVROPSKA SREDSTVA

Posvet z naslovom "Kako uučinkovito črpati evropska sredstva" bo potekal 11. 4. 2011 ob 10. uri v dvorani Državnega sveta RS. Predstavniki Urada za kohezijsko politiko bodo na posvetu predstavili evropske programe, ki so aktualni za občine in na podlagi katerih lahko občine pridobijo evropska sredstva. Ta sredstva velikokrat predstavljajo veliko finančno injekcijo za občine in so lahko velik korak k njihovem razvoju. Kako pravilno pristopiti k pripravi na razpis, na kaj je treba biti pozoren in katerim napakam se lahko izognemo ter še veliko drugega vam bodo na posvetu predstavili predstavniki urada.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS)

 

 

Torek, 12.4.2011

 

SESTANEK NA TEMO NOVEGA ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIĹ čŒA
Ministrstvo za notranje zadeve je sklico setanek na temo na novega Zakona o prijavi prebivališča, ki bo potekal v torek, 12. aprila s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi Direktorata za upravne notranje zadeve. Nov Zakon o prijavi prebivališča bo na novo urejal tudi prijavo gosta (to je trenutno policijsko prijavo) in nadzor nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na prijavo gosta. V fazi priprave osnutka zakona bi radi proučili tudi predlog, da lahko nadzor nad prijavo gosta izvaja občinsko redarstvo.

 

(Lokacija: sejna soba Direktorata za upravne notranje zadeve)

 

 

Torek, 12.4.2011

 

3. IZREDNA SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 3. izredna sejo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v torek, 12. aprila 2011, ob 15. uri.

Med drugim bodo obravnavali tudi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o financiranju občin. 

 

(Lokacija: sejna soba na Ĺ ubičevi 4 v Ljubljani)

 

 

Petek, 15.4.2011

 

25. NUJNA SEJA ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Sklicana je 25. nujna seja Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo potekala v petek, 15. aprila s pričetkom ob 8.30 uri na kateri bodo obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

 

(Lokacija: sejna soba na Ĺ ubičevi 4 v Ljubljani)

 

 

Petek, 15.4.2011

 

PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
Državni zbor RS je na svoji februarski seji sprejel Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Ker zakon občinam prinaša veliko novosti, smo Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pristopili k organizaciji posveta.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS)


< ELEKTRONSKO VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV