06.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 10. IN 13. APRILOM

Ljubljana, 6.4.2012 - V naslednjem tednu se lahko udeležite sledečih dogodkov:


 

Torek, 10.4.2012

 

SEMINAR “VREDNOTENJE V PROSTORSKEM NAčŒRTOVANJU”

Inštitut za politike prostora vas v sodelovanju z Slovenskim društvom evalvatorjev vabi na seminar "Vrednotenje v prostorskem načrtovanju", ki bo v torek, 10. aprila 2012, ob 17h.

 

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj, le z vrednotenjem prostorskih aktov ter njihovih učinkov pa bi lahko ugotovili, v kolikšni meri smo pri zasledovanju zastavljenega cilja uspešni. Kljub temu so tako v slovenski kot v mednarodni praksi primeri sistematičnega vrednotenja prostorskih načrtov bodisi v procesu njihove priprave in sprejemanja, bodisi njihovih učinkov v prostoru prej redki kot pa običajni. Seminar je namenjen je strokovnim nevladnim organizacijam in lokalnim pobudam, kakor tudi občinskim in državnim uradnikom.

 

(Lokacija: v prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Novo mesto)

 

 

Torek, 10.4.2012

 

79. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Sklicana je 79. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regonalni razvoj, ki bo potekala v torek, 14. aprila s pričetkom ob 14. uri. Na seji bo obravnavano Drugo letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010- 2015, v letu 2011.

 

(Lokacija: Državni svet RS)


 

Sreda, 4.4.2012

 

OKROGLI MIZI NA TEMO RAVNANJA Z ODPADKI

RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. Vas v četrtek, 12. aprila 2012, vabi na sledeči okrogli mizi. Na dopoldanski okrogli mizi z naslovom »Pristojnost odločanja o predelavi in odlaganju ostanka komunalnih odpadkov« se želi osvetliti problematiko obstoječega stanja na področju pristojnosti za odločanje o gradnji centrov za obdelavo odpadkov in odlaganje preostanka ter o rešitvah morebitnega prenosa teh pristojnosti na državno raven.

 

(Lokacija: Jamski dvorec v Postojni)

* * *


< POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA