03.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVEDANO NADALJEVANJE REFORM V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 3. 2. 2011 - Ministrica Irma Pavlinič Krebs je napovedala, da bo vlada nadaljevala z reformami v javnem sektorju. Napoveduje ustanovitev javnega nepremičninskega sklada in agencije za javno naročanje ter varčevanje v javnem sektorju. Do nične rasti plač in stroškov dela v letu 2010 so prišli tako s plačno reformo kot tudi z notranjimi optimizacijami in nenadomeščanjem ljudi, ki so odšli. Tako je v administraciji za okoli 500 zaposlenih manj.


 

Izhodišča za nadaljnjo reformo na področju državne uprave bodo po zagotovilih ministrice na vlado prišla še ta mesec. V pripravi je zakon o negospodarskih javnih službah. Ministrstvo ima v načrtu bistveno večjo koordinacijo dela med javnimi uslužbenci in administracijo ter bistveno večjo koordinacijo politik. Programska priprava proračuna namreč terja, da politike ne govorijo ena mimo druge.

 

Ustanovitev agencije za javno naročanje je sicer določil že sprejeti zakon o javni agenciji za javno naročanje, 13. januarja pa je vlada sprejela še uredbo o izvajanju javnih naročil agencije, ki določa način, na katerega bo agencija izvajala javna naročila. Uredba med drugim določa predmete in postopek skupnega javnega naročanja ter postopek izvedbe velikih naročil, pa tudi vsa druga pravila in izjeme v tej zvezi.


< SESTANEK V ZVEZI S PROBLEMATIKO RAVNANJA Z ODPADKI