17.10.2017 Starost: 2 let

NAPOVED DRUGE JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKA PRENOVLJENEGA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ljubljana, 17. 10. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil v javni obravnavi od 10. julija do 11. septembra 2017. MOP je v času javne obravnave prejel predloge za njeno podaljšanje in pripombe na zakonsko besedilo. MOP trenutno preučuje prejete predloge in pripombe ter pripravlja nov osnutek prenovljenega zakona, ki ga bo podal v ponovno javno obravnavo


Novi osnutek prenovljenega zakona bo vseboval tudi sestavine, ki so sicer zahtevane za predložitev zakona v vladno proceduro, med drugim oceno stanja, predlagane rešitve, primerjalno pravni pregled, posledice za gospodarstvo in obrazložitev po členih. Pripravljena in objavljena bo tudi korelacijska tabela s primerjavo veljavnega zakona in osnutka prenovljenega po členih.

Med javno obravnavo pa bo MOP pripravil tudi posvetovanja z različnimi javnostmi, ki bodo izkazale interes.

* * *

 


< PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2018