16.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV ZA TEDEN OD 19.11.-23.11.2012

Ljubljana, 16.11.2012 – Dogajanje na ZOS v 47. tednu.


Ponedeljek, 19.11. 2012

SESTANEK DELOVNE SKUPINE – ZUJF-O

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo organizira 2. sestanek delovne skupine za člane za pripravo in uskladitev Predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin, ob 14hv sejni sobi MPJU Tržaška 21/III.

Obravnavan bo osnutek Predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin. Torek. 20.11.2012

SESTANEK NA GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Gospodarska zbornica Slovenije sklicuje sestanek na temo problematike prevzema odpadnih sveč, in sicer kot posledica zapisnika in zaključkov sestanka Prevzem odpadnih nagrobnih sveč, ki je bil na MKO 19.09.2012.

Sestanek bo ob 10.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, v Ljubljani, dvorana G v medetaži (4/5 nadstropje).

DNEVNI RED:

1. Pregled zaključkov sestanka na temo Prevzem odpadnih nagrobnig sveč, ki je bil na MOK 19.09.2012, zlasti 5. točke – oba nosilca sta zatrdila, da se bo odvoz ONS od IJS nemoteno nadaljeval do konca leta.

2. Problematika prevzema sveč od IJS

3. Razno.

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

čŒlani predsedstva se bodo na tretji tematski seji, pogovarjali z novim predsednikom Državne revizijske komisije.

Tematska seja Predsedstva Združenja občin Slovenije, bo v torek, 20. novembra 2012, ob 13. uri, v prostorih Državne revizijske komisije, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Predsedstvo bo s predsednikom Državne revizijske komisije, g. Borutom Smrdel, govorilo o sedanji in prihodnji ureditvi sistema javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Seja predsedstva bo 20.novembra 2012 ob 11. uri v prostorih Združenja občin Slovenije.

Sreda, 21.11.2012

PREDSTAVITEV IN USKLAJEVANJE PREDLOGA PROGRAMA MONITORINGA PITNE VODE ZA LETO 2013

Na Ministrstvu za zdravje bo potekala predstavitev in usklajevanje predloga programa monitoringa pitne vode za leto 2013, ob 9.00 uri v Ljubljani, Tivolska 50, sejna soba v 9. nadstropju.

Ljubljana, 16.11.2012 – Dogajanje na ZOS v 47. tednu.


< SPREMEMBA UREDBE O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN