03.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 6. 9. DO 10. 9. 2010

Ljubljana, 3. 9. 2010 - V prihajajočem tednu bosta v organizaciji Združenja občin Slovenije potekala dva dogodka. 


 

Torek, 7. 9. 2010

 

PREDSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO LOKALNIM VOLITVAM 2010

Ob 10. uri bo v sejni dvorani Občine Litija potekala predstavitev informacijskega sistema za podporo lokalnim volitvam. V luči prihajajočih lokalnih volitev smo na Združenju občin Slovenije pristopili k organizaciji predstavitve, na kateri bo predstavnikom občin predstavljen informacijski sistem spremljanja letošnji lokalnih volitev.

 

Predavatelji bodo predstavnikom občin podali tudi usmeritve in napotke za lažje delo. V luči prihajajočih lokalnih volitev pa smo na Združenju občin Slovenije za potrebe novo izvoljenih občinskih funkcionarjev pripravili kratek priročnik – vodnik.

 

Več o sami predstavitvi si lahko preberete tu.

 

(Lokacija: Občina Litija, Jerebova 4, 1270 Litija)

 

čŒetrtek, 9. 9. 2010

 

PROSTORSKO NAčŒRTOVANJE V OBčŒINAH IN AKTUALNI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBčŒINSKIH PROSTORSKIH NAčŒRTOV
Ob 10. uri bo v sejni dvorani Občine Litija potekal seminar, h kateremu smo pristopili zaradi velikega zanimanja občin in velike aktualnosti tematike v zvezi s prostorskim načrtovanjem v občinah, smo pristopili k ponovni organizaciji posveta na temo prostorskega načrtovanja.

 

V lanskem letu smo pripravili posvet, kjer so bile predstavljene spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju. Spremenile so se nekatere določbe, ki urejajo postopke priprave občinskih prostorskih načrtov. Za leto dni pa se je podaljšal tudi rok, do katerega morajo občine zaključiti postopke priprave sprememb in dopolnitev še veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih aktov tako, da občinam omogoča dokončanje že začetih postopkov.

 

Ciljna skupina so zaposleni na občinah, katerih delovno področje obsega pripravo prostorskih načrtov.

 

Program seminarja je dostopen tu.

 

(Lokacija: Občina Litija, Jerebova 4, 1270 Litija)

 

* * *


< V JAVNO OBRAVNAVO DAN PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠČIH