02.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 5. DO 9. JULIJA

Ljubljana, 2. 7. 2010 - V tednu od 5. do 9. julija se bodo predstavniki Združenja občin Slovenije sestali na dveh sejah predsedstva združenja.


 

Torek, 6. 7. 2010

 

4. TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE

 

Ob 10. uri se bodo člani Predsedstva Združenja občin Slovenije sestali na 4. tematski seji, ki bo potekala pri ministru za okolje in prostor dr. Roku Žarnič‡u. čŒlani predsedstva ZOS bodo z ministrom med drugim razpravljali o problematika pri sprejemanju OPN- jev, Naturi 2000, izvajanju dimnikarske dejavnosti, problematiki komunalnih odpadkov in določanju cen komunalnih storitev in financiranju kohezijskih projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

 

Po koncu seje bomo medijem posredovali sporočilo za javnost.

 

(Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor,Dunajska 48, Ljubljana)

 

7. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE

 

Ob 12. uri se bodo člani Predsedstva Združenja občin Slovenije sestali na letošnji 7. seji, na kateri bodo obravnavali predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 24. 6. 2010, vložila v javno razpravo.

 

Po koncu seje bomo medijem posredovali sporočilo za javnost.

(Lokacija: poslovna stavba Slovenijalesa, Dunajska 22, Ljubljana)

 

* * *


< DATUM LOKALNIH VOLITEV BO ZNAN DO KONCA MESECA