30.10.2013 Starost: 6 let

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 4. 11. DO 8. 11. 2013

Ljubljana, 30. 10. 2013 - V prvem tednu novembra bo med drugim potekal seminar z naslovom "Novosti na področjih dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov".


Torek, 5. 11. 2013
16. SEJA ODBORA DRŽAVNEGA ZBORA ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
16. seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se bo pričela ob 14. uri. Na dnevnem redu seje bo:

1. Predlog zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji
4. Predlog zakona o evidenci volilne pravice

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Sreda, 6. 11. 2013
SESTANEK NA TEMO DAVKA NA NEPREMIČNINE
Ministrstvo za finance sklicuje sestanek v zvezi s preverjanjem in razjasnitvijo podatkov o davku na nepremičnine, ki so v lasti občin. Sestanek se bo pričel ob 13. uri.

(Lokacija: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana)

19. SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE
19. seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide se bo pričela ob 14. uri, na dnevnem redu pa bo:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

19. NUJNA SEJA ODBORA ZA NOTRANJE ZADEVE, JAVNO UPRAVO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Na dnevnem redu 19. nujne seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo "Ogrožanje sistema lokalne samouprave s priviligiranjem položaja Mestne občine Ljubljana v okviru uresničevanja lokalne samouprave".

(Lokacija:Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

Četrtek, 7. 11. 2013
NOVOSTI NA PODROČJIH DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Na seminarju, ki se bo pričel ob 10. uri, bodo udeležencem, poleg določil Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o dostopu do informacij javnega, med drugim predstavljene razlike med osebnimi podatki in informacijami javnega značaja, dolžnosti organov zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, navodila in praktične napotke za pravilno obdelavo osebnih podatkov pri poslovanju, Katalog in register osebnih podatkov.

(Lokacija: Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana)

Petek, 8. 11. 2013
8. SEJA KOMISIJE ZA EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO
8. seja Komisije za embalažo in odpadno embalažo se bo pričela ob 10. uri, na dnevnem redu pa bo:

1. Potrditev zapisnika 7. seje komisije z dne 8. 3. 2013 in pregled uresničitve sklepov 7. seje Komisije
2. Sprememba predpisov o embalaži in odpadni embalaži/odpadnih nagrobnih svečah
3. Določanje deležev družb za ravnanje z odpadno embalažo
4.Težave izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pri prevzemanju odpadne komunalne embalaže s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo
5. Predstavitev predloga uredbe o komunalnih odpadkih (URKO)

(Lokacija: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 47, Ljubljana)

< OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS