26.08.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 29. 8. DO 2. 9. 2011

Ljubljana, 26. 8. 2011 - V prihajajočem tednu se bosta zvrstila sledeča dogodka: sestanek Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ter 73. seja Komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
.


Torek, 30.8.2011

SESTANEK

ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE IN SKUPNOSTI OBčŒIN SLOVENIJE
Ob 12. uri se bosta sestali delegaciji reprezentativnih združenj

z namenom uskladitve glede predlogov višine povprečnine, ki sta bila

predstavnikom združenj predstavljena na sestanku pri ministru finance dr.

Francu Križaniču.

(Lokacija: v prostorih Združenja občin Slovenije, Ulica Janeza Pavla II 13, v

Ljubljani)

Sreda, 31.8.2011

73. SEJA

KOMISIJE DRAŽVANEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Na

dnevnem redu seje, ki se bo pričela ob

14. uri boPredlog zakona o

spremembah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter

zaposlovalni opremi v cestnih prevozih, Predlog zakona o sanaciji Zgornje

Mežiške doline in Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski

varnosti v RS leta 2010

 (Lokacija: Državni zbor RS, Ĺ ubičeva 4, 1000 Ljubljana)

 * * *


< PRI MINISTRU KRIŽANIČU O VIŠINI POVPREČNINE