18.10.2013 Starost: 9 let

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 21. 10. do 26. 10. 2013

Ljubljana, 18. 10. 2013 - V nslednjem tedu bo med drugim potekal seminar z naslovom "Nomotehnika v teoriji in praksi" ter srečanje županov z Vlado RS.


Ponedeljek, 21. 10. 2013
14. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNOO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
Seja Komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se bo pričela ob 14. uri.
Na dnevnem redu seje bo:
1. Predlogu zakona o spremembah Zakona o poslancih
2. Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.

(Lokacija: Državni zbor RS, soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana)

Sreda, 23. 10. 2013
SREČANJE OBČIN Z VLADO RS
Srečanje občin s predstavniki Vlade RS se bo pričelo ob 11. uri.

Na dnevnem redu srečanja bo:
1. Predlog Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
2. Predlog Zakona o financiranju občin in predlogu teritorialne reorganizacije lokalne samouprave.
3. Reorganizacija javne uprave
4. Predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine
5. Predlog Zakona o davku na nepremičnine
6. EU sredstva in njihovo črpanje v sedanji in prihodnji finančni perspektivi ter sklepanje partnerskih sporazumov.

(Lokacija: Narodni dom v Celju, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje)

 

22. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA DRŽAVNO UREDITEV
Na dnevnem redu 22. seje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki se bo pričela ob 14. uri bo:
1. Odobritev zapisnika 21. seje komisije
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor
3. Predlog Zakon o evidenci volilne pravice

(Lokacija:Državni zbor RS, sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana)

Četrtek, 24. 10. 2013
NOMOTEHNIKA V TEORIJI IN PRAKSI
Seminar se bo pričel ob 10. uri. Znanje s področja nomotehnike je potrebno vsakomur, ki ima opravka s pisanjem predpisov. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore ne le k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k večji kakovosti občinskih aktov, pač pa v veliki meri krepi tudi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.

Na seminarju bodo najprej predstavljena teoretična načela nomotehničnih pravil, v drugem delu pa boste slušatelji skupaj z njo na konkretnih primerih ugotavljali nepravilnosti oziroma pravilne nomotehnične pristope.

(Lokacija: Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana)

10. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE
Seja komisije se bo pričela ob 10. uri, na dnevnem redu pa bo:
1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

(Lokacija: Državni zbor RS, soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana)

* * *


< ZOS ZAHTEVA NADALJEVANJE POGAJANJ GLEDE PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE