13.09.2013 Starost: 8 let

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 16. 9. Do 20. 9. 2013

Ljubljana, 13. 9. 2013 - V prihajajočem tednu se bo odvilo kar nekaj zanimivih dogodkov, za katere vabimo, da se jih udeležite.


Ponedeljek, 16. 9. 2013
DRUGI KROG REGIJSKIH POSVETOV ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NAPODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Potrebe, ki so jih na junijskih posvetih izpostavili predstavni ki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Central hotel, Ljubljana)

Torek, 17. 9. 2013
SEMINAR »USTNA OBRAVNAVA V UPRAVNEM POSTOPKU«
Tokratni seminar je namenjen uradnikom, ki vodijo zahtevne upravne postopke in odločajo v upravnih zadevah, ter uradnikom, ki vodijo ustne obravnave.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana)

NACIONALNI PROGRAM INDUSTRIJSKE SIMBIOZE (NISP)
Dogodek je organiziran v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin.

Predstavitev je namenjena podjetjem v proizvodnji, komunali in gradbeništvu, področnim združenjem in zbornicam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, resornim ministrstvom ter strokovni in znanstveni javnosti.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana)

 

DRUGI KROG REGIJSKIH POSVETOV ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Potrebe, ki so jih na junijskih posvetih izpostavili predstavni ki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.


Več si lahko preberete TU.

(Lokacija: Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC), Novo mesto)


Sreda, 18. 9. 2013
JAVNA RAZPRAVA NA TEMO PRIPRAVE SPORAZUMA IN OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA ČRPANJE STRUKTURNIH SKLADOV KOHEZIJSKE POLITIKE
Javna razprava, ki se bo pričela ob 14 uri, bo potekala po sledečem programu:
1. Kratka predstavitev osnutka partnerskega sporazuma (PS) in pripomb javne razprave ter časovnica priprave PS
2. Kratka predstavitev osnutka OP z črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike ter časovnica priprave OP
3. Nagovor predstavnikov EP
4. Javna razprava
5. Odgovori in povzetek razprave s strani MGRT in EK.

(Lokacija: Dunajski 58, 9. Nadstropje; Ljubljana)


Četrtek, 19. 9. 2013
3. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA
Za izvajanje trajnostne razvojne politike, zlasti glede zanesljive in kakovostne oskrbe po dostopnih cenah, so zato potrebne korenite spremembe v tradicionalnih pristopih zagotavljanja komunalnih dejavnosti. Kako učinkovito je zagotavljanje komunalnih storitev v Sloveniji, kaj in na kakšen način lahko na tem področju še izboljšamo, bodo osrednje teme letošnje problemske konference komunalnega gospodarstva. Gostje konference bodo snovalci lokalne in komunalne politike, številni ugledni domači in tuji strokovnjaki ter predstavniki občin in komunalnih podjetij.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija:Terme Olimia, Podčetrtek)

OGLED PROJEKTOV NA TERENU V OKVIRU DNEVA EVROPSKEGA SODELOVANJA 2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot Organ upravljanja v treh programih čezmejnega sodelovanja (OP SI-AT 2007-2013; OP SI-HU 2007-2013, OP IPA SI-HR 2007-2013), bo organiziralo skupno prireditev za promocijo programov in projektov, ki se v njihovem okviru izvajajo. Za razliko od
lanskega leta, ko je bila izvedena "Projektna tržnica", je namen letošnjega dogodka predstavitev projektov in njihovih rezultatov na kraju samem.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija:Maribor in druge lokacije po Sloveniji)


RAZVOJNI POTENCIAL V ZASAVSKI REGIJI

V okviru dogodka z naslovom Razvojni potencial v Zasavski regiji bodo predstavljeni projekti sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.

Več si lahko preberete TU.

(Lokacija:Trbovlje, Hrastnik)

* * *

 

 


< 23. REDNA SEJA VLADE RS