12.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 15.11. DO 19.11.2010

Ljubljana, 12. 11. 2010 - V tednu med 15. in 19. novembrom bodo potekali naslednji dogodki.


Torek, 16.11.2010

SEMINAR: NOMOTEHNIKA V OBčŒINSKIH PREDPISIH - TEMELJNI PRISTOPI IN NAJPOGOSTEJĹ E NAPAKE

Seminar, osnove nomotehnike s pričetkom ob 10. uri, je namenjen vsakomur, ki ima opravka s pisanjem predpisov. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore ne le k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k večji kakovosti občinskih aktov, pač pa v veliki meri krepi tudi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)

 

 

Torek, 16.11.2010

NADALJEVALNI SESTANEK S PREDSTAVNIKI SAZAS

SAZAS sklicuje nadaljevalni sestanek ob 11. uri na temo tarif za javno priobčitev glasbenih del na različnih prireditvah in koncertih. Namen sestanka je poiskati skupni dogovor v zvezi s sklenitvijo sporazuma za javno priobčitev glasbenih del na različnih prireditvah in koncertih.

 

(Lokacija: prostori društva SAZAS v Trzinu)

 

 

Torek, 16.11.2010

SESTANEK  NA TEMO PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIĹ čŒIH

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor sklicuje sestanek na temo predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih ob 12.00. Direktorat za prostor je namreč podal zelo odklonilno mnenje na predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, o čemer se želi posvetovati s predstavniki občin na omenjenem sestanku.

 

(Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor)

 

Sreda, 17.11.2010
USKLAJEVALNI SESTANEK NA TEMO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIĹ čŒIH

 

Minister za kmetijstvo, mag. Dejan Židan, je sklical usklajevalni sestanek ob 18.00 uri, zaradi podanih številnih pripomb na predlog novele zakona.

 

(Lokacija: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

 

                                                       * * *


< POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV V STROKOVNE ODBORE ZOS