11.06.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 14. DO 18. JUNIJA

Ljubljana, 11. 6. 2010 - V prihajajočem tednu se bodo zvrstili sledeči dogodki


 

Torek, 15. 6. 2010

 

DELOVNI SESTANEK NA TEMO PRAVIL GASILSKE SLUŽBE


Ob 11.00 bo na URSZR potekal delovni sestanek za oblikovanje in sprejem skupnih Pravil službe za vse gasilce, ki jih mora v skladu z zakonom sprejeti ministrstvo, pristojno za to področje.

 

Sestanka se bo udeležil tudi predstavnik Združenja občin Slovenije.

 

(Lokacija: Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana)

 

Sreda, 9. 6. 2010

 

SESTANEK NA TEMO UVEDBE SISTEMA DAVKA NA NEPREMIčŒNINE

 

Ob 13.000 bo na Ministrstvu za finance potekal delovni sestanku, na katerem bo obravnavan osnutek Zakona o davku na nepremičnine. Z novim davkom na nepremičnine se želi uveljaviti sodobnejši, preglednejši pa tudi pravičnejši sistem obdavčitve, ki pa bo še vedno zagotavljal ustrezen davčni vir lokalnim skupnostim.

 

Sestanka se bo udeležil tudi predstavnik Združenja občin Slovenije.

 

(Lokacija: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana)

 

Petek, 18. 6. 2010

 

6. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBčŒIN SLOVENIJE

 

Ob 10.00 se bo pričela 6. seja predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri bodo člani med drugim obravnavali Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in predvidene novosti na področju skladnega regionalnega razvoja. Po koncu srečanja bomo medijem posredovali sporočilo za javnost.

 

(Lokacija: Občina Ĺ enčur, Dom krajanov, Kranjska cesta 2, Ĺ enčur)

 

* * *


< 85. ZASEDANJE ODBORA REGIJ