11.10.2013 Starost: 7 let

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 14. 10. do 18. 10. 2013

Ljubljana, 11. 10. 2013 - V prihajajočem tednu bodo potekali 3 dogodki, med njimi tudi 3. seja Predsedstva Združenja občin Slovenije.


Ponedeljek, 14. 10. 2013
13. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJIN 12. SEJA INTERESNE SKUPINE LOKALNIH INTERESOV
Seji Komisije za lokalno samoupravo in Interesne skupine za lokalno samoupravo bosta potekali istočasno, ob 15. uri. Člani obeh teles pa bodo obravnavali Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in Obravnava zapisnika sestanka med mestno občino Ljubljana in Vlado RS julija 2013.

(Lokacija: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

 

Torek, 15. 10. 2013
3. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Seja Predsedstva ZOS se bo pričela ob 9. uri. Člani predsedstva bodo med drugim obravnavali Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 – povprečnina, investicije po 21. členu Zakona o financiranju občin, Predlog novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), Predlog zakona o davku na nepremičnine; Zapisnik sestanka med mestno občino Ljubljana in Vlado RS.

(Lokacija: Ekomuzej, Slovenska vas 10, Pivka)

76. SEJA ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
Na dnevnem redu odbora, ki se bo pričel ob 14. uri, bo "Izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 in njeno načrtovanje za programsko obdobje 2014-2020".

(Lokacija: Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana)

* * *


< 28. REDNA SEJA VLADE RS