08.10.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 11. 10. DO 15. 10. 2010

Ljubljana, 8. 10. 2010 - V drugem tednu oktobra bo naša pozornost usmerejna na sledeče dogodke.


 

Ponedeljek, 11. 10. 2010

V DRŽAVNEM ZBORU O PRORAčŒUNU

Ob 14. uri se bo pričela 30. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri se bodo poslanci seznanil s proračunskim memorandumom in predlogom državnega proračuna za prihodnji dve leti.

 

(Lokacija: velika dvorana Državnega zbora)

 

Torek, 12. 10. 2010

INFORMATIVNI DOGODEK OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013

Ob 9. uri se bo pričel veliki informativni dogodek Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Na dogodku bo predstavljeno tako dosedanje izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 kot tudi projekti, ki so sofinancirani v okviru omenjenega operativnega programa.

 

Osrednji del dogodka bo namenjen ogledu sofinanciranega projekta Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Ĺ kocjanske jame

 

(Lokacija: Hotel Malovec, Divača)

 

19. SEJA ODBORA DZ RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Na seji , ki se bo pričela ob 13. uri , bodo njeni člani obravnavali predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2012

 

(Lokacija: velika dvorana Državnega zbora)

 

Sreda, 13. 10. 2010
30. SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na seji, ki se bo pričela ob 13. uri, bodo državni svetniki obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, Petnajsto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009, Predlog Zakona o Nordijskem centru Planica in Predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije

 

(Lokacija: dvorana Državnega sveta)

 

25. SEJA ODBORA DZ RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Na tokratni seji odbora, ki se bo pričela ob 13. uri, bodo člani obravnavali Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2009, Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2009, Letno poročilo o poslovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2009, Poslovni načrt Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. za leto 2010

 

(Lokacija: Državni zbor RS)

 

čŒetrtek, 14. 10. 2010

SESTANEK DELOVNE SKUPINE: PRENOS KADROV Z OBčŒIN NA CSD
Sestanek delovne skupine se bo pričel ob 14. uri. Delovna skupina bo pripravila izhodišča za prenos kadra z občin na centre za socialno delo za potrebe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Srečanja se bomo udeležili tudi predstavniki Združenja Občin Slovenije.

 

(Lokacija: Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)

 

KONFERENCA ZA BOLJĹ E RAZVOJNE ODLOčŒITVE V ALPAH

Konferenco, ki se bo pričela ob 10. uri, organizira Ministrstvo za okolje in prostor. Konferenca bo potekala v okviru Evropskega tedna regij in je namenjena regijam in mestom, da predstavijo svoje ideje in aktivnosti za doseganje skupnih razvojnih ciljev ter poudarijo pomen regionalne in lokalne ravni za doseganje ciljev evropske kohezijske politike.

 

(Lokacija: Streguljčeva hiša, Bovec)

 

SESTANEK NA TEMO "PREVENTIVNA AKCIJA ZA VEčŒJO VARNOST NA ŽELEZNIĹ KIH PREHODIH"
Ob 14. uri bo potekal sestanek, na katerem bodo udeleženci pregledali načrt lanskoletne akcije, ga nadgradili z novimi idejami in ukrepi posameznih sodelujočih organov, se dogovorili o obsegu medijske kampanje in o finančnih zmožnostih, ob katerih je obseg preventivne akcije nenazadnje tudi odvisen.

 

Preventivna akcija bo potekala med 14. in 28. februarjem 2011. Z akcijo želijo opozoriti na prepogoste in praviloma skoraj vedno tragične prometne nesreče na železniških prehodih ter na ta način tudi izboljšati prometno varnost na omenjenem področju.

 

(Lokacija: Agencija za varnost prometa)

 

Petek, 15. 10. 2010

24. SEJA ODBORA DZ RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Na tokratni seji odbora, ki se bo pričela ob 9.uri, bodo člani obravnavali problematiko upravljanja z odpadki.

 

(Lokacija: Državni zbor RS)

 

* * *


< ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA ZA OKOLJE O POPLAVAH IN POPLAVNI VARNOSTI