04.06.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

NAPOVED: 85. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 6. 2010 – Na svoji 85. redni seji je Vlada RS med drugim določila besedilo predloga Zakona o geodetski dejavnosti in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013, potrdila pa je tudi spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013.


 

Predlog Zakona o geodetski dejavnosti

 

Predlog Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD) vsebuje novo ureditev pogojev za opravljanje geodetske dejavnosti in za opravljanje reguliranih poklicev za ponudnike in državljane iz držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter ponudnike iz tretjih držav.

 

Pri izvajanju ZGeoD so se v praksi pokazale potrebe po natančnejši določitvi posameznih pristojnosti (geodetsko podjetje, odgovorni geodet, zavarovanje odgovornosti, geodet, geodetska izkaznica, geodetski inšpektor). Predlog novega ZGeoD vsebinsko dopolnjuje in spreminja sedanjo ureditev opravljanja geodetske dejavnosti v skladu z Direktivo o storitvah na notranjem trgu, Zakonom o storitvah na notranjem trgu in Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Ĺ vicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji tako, da upošteva posebnosti opravljanja te dejavnosti in spreminja vsebino inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakona ter kaznovanje za prekrške ob kršitvah.

 

Več si lahko preberete na naši spletni strani: zos.s5.net/index.php#


< GORENJSKI ŽUPANI S PREDSTAVNIKI VLADE O NADALJNJIH AKTIVNOSTIH PRI IZVAJANJU PROJEKTA GORKI