06.03.2019 Starost: 3 let

NAPOVED 21. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 6.3.2019 - V ponedeljek, 11. marca 2019, ob 10. uri bo v Medgeneracijskem središču ŠMELC v Litiji potekala 21. redna letna Skupščina Združenja občin Slovenije.


Županje in župane bo nagovoril minister za javno upravo Rudi Medved in se z zbranimi pogovoril o aktualnih temah s področja lokalne samouprave. Minister pa bo županom, ki opravljajo to funkcijo že štiri mandate, podelil tudi slavnostne plakete.

Županje in župani občin članic bodo na skupščini pregledali delo in dosežke
Združenja občin Slovenije v preteklem letu ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in zaključni račun za leto 2018. Na skupščini bo sprejet tudi program dela in finančni načrt za leto 2019, skozi katerega bodo župani določili smernice in politiko delovanja Združenja občin Slovenije v prihodnjem obdobju. Prav tako pa bodo imenovali nove organe združenja, saj mandatna doba traja štiri leta, kolikor traja mandat župana ali člana občinskega sveta.

Predsednik Združenja občin Slovenije bo predvidoma ob 14. uri na voljo za
izjave, po koncu skupščine pa bomo medijem posredovali sporočilo za javnost.

Pred samimi pričetkom dogodka, ob 10. uri, bo možen fototermin.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA