15.11.2019 Starost: 4 let

NAPORE ZOS PREPOZNAL ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA RS ZA PRORAČUN IN FINANCE TER POTRDIL AMANDMA ZA POVIŠANJE POVPREČNINE OBČINAM

Ljubljana, 15. 11. 2019 – Danes je Odbor Državnega zbora RS za proračun in finance na svoji 25. nujni seji razpravljal o proračunih za prihodnji dve leti. Člani odbora so potrdili amandma k Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021, ki določa povprečnino v višini 658,80 evra za leto 2020 in 668,10 evra za leto 2021. Osnova potrjenega amandmaja, ki so ga vložili poslanci opozicijskih strank, pa so izračuni Združenja občin Slovenije, ki smo jih pristojnim posredovali že v mesecu juliju in opozorili, da je resnično skrajni čas, da se občinam zagotovi povprečnina, ki bo pokrivala dejanske in ne povprečnih stroškov občin zadnjih štirih let. Vladni predlog je določal povprečnino v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021. O proračunskih dokumentih bo Državni zbor RS glasoval na seji prihodnji teden.


Da izračun povprečnih stroškov občin ne izkazuje dejanskega stanja je Združenje občin Slovenije Ministrstvo za finance opozorilo že v mesecu juliju, ko so člani Predsedstva ZOS na redni seji obravnavali predlog izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. Že takrat je bilo na ZOS oblikovano jasno stališče v kolikšni višini bi povprečnina morala biti določena. Ministrstvu za finance smo poslali predlog, da se upoštevajo že posredovani podatki ministrstev za nove naloge v letu 2019 in 2020 ter stroški dela v obeh letih. Jasno smo zapisali, da vztrajamo pri predlogu, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. To pomeni, da bi povprečnina za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. Prepričani smo, da bodo občine toliko stroškov zagotovo imele. S tem, ko občinam niso zagotovljena ta sredstva, so te primorane kriti stroške iz sredstev namenjenih investicijam in razvojnim projektom. To pa v nedogled ne gre.

Predsedstvo ZOS je o povprečnini ponovno razpravljalo tudi konec meseca septembra in oblikovalo mnenje k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), katerega smo poslali tako Državnemu svetu RS kot tudi Državnemu zboru RS. Tako državne svetnike kot poslance smo pozvali k podpori naporom Združenja občin Slovenije, da bi občine končno le prejele povprečnino v višini, ki bi krila dejanske stroške občin. Opomnili smo jih, da je strani ZOS že večkrat prišla pobuda, da bi se pri določitvi višine povprečnine upoštevali dejanski stroški občin in ne povprečje zadnjih let. Na ta način, ne samo, da dobimo popačeno sliko o stroških občin, temveč se dejansko vedno bolj veča razkorak med dejanskimi stroški in povprečjem stroškov zadnjih štirih let.  

 

Prav tako smo na prenizko povprečnino na septembrskem sestanku, katerega tema je bila povprečnina za prihodnji dve leti, opozorili ministra za javno upravo Rudija Medveda in ministra za finance dr. Andreja Bertonclja. Na sestanku ni prišlo do zbližanja stališč, zato do podpisa dogovora o višini povprečnine ni prišlo.

Veseli nas, da so bili napori in obrazložitve ZOS razumljene in podprte s strani članov Odbora RS za proračun in finance. Sedaj so na potezi poslanci Državnega zbora RS in tudi njih pozivamo k podpori, saj gre nenazadnje za dobro vseh državljanov.

 

 

                                                        * * *


< DELOVNA SKUPINA ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV OBČIN SPET SEDLA ZA MIZO